AB „AKMENĖS CEMENTAS“ NAUJIENOS

Palankus Švedijos auditorių įvertinimas

Nijolė VAUPŠIENĖ

Bendrovės kokybės vadybininkė

Visoms AB „Akmenės cementas“ gaminamoms cemento rūšims yra išduoti EC atitikties sertifikatai – teisė CE ženklinimui. Jie liudija, kad lietuviškas cementas atitinka esminius hormonizuoto standarto LST EN 197-1 reikalavimus. Lietuvos rinkai gaminamo cemento atitiktį LR teisės aktų reikalavimams įrodo SPSC atitikties sertifikatai. Pakankamai ilga sertifikuotos kokybės vadybos patirtis (pirmasis sertifikatas pagal LST EN ISO 9002:2015 reikalavimus buvo gautas 1999 metų rugpjūčio 27 dieną) bendrovei leidžia užtikrinti gaminamo cemento atitikimą standarto reikalavimams ir pateisinti kliento lūkesčius. Šių metų Švedijos techninių tyrimų instituto SP priežiūros auditas vyko gegužės 9-11 dienomis.

Vertinamosios analizės posėdžiai

Kartą per pusmetį bendrovėje vyksta vadovybės vertinamosios analizės posėdžiai, analizuojamas kokybės vadybos sistemos funkcionavimas. Gamybininkams svarbios vartotojų pretenzijos ir nusiskundimai. Įgyvendinant kokybės uždavinius ir poreikius juos keisti, į gamybą įdiegiant naujus įrengimus ir prietaisus, posėdžiuose priimami operatyvūs sprendimai.

Vienodai svarbūs aplinkos vadybos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų analizės, informacijos apie aplinkos apsaugos incidentus ir avarijas, pavojų indentifikavimo, rizikos ir jos valdymo procesų, parengties avarijoms būklės įvertinimas.

Cemento bandymų laboratorija

Nepriklausomą cemento bandymų laboratoriją Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras akreditavo 1998 metų gegužės 28 dieną. Joje atliekami cemento fizikiniai, mechaniniai ir cheminiai produkcijos bandymai ne tik vidaus, bet ir išorės klientams. Laboratorijoje taip pat nustatomi kieto ir alternatyvaus kuro parametrai.

Nepriklausoma cemento bandymų laboratorija garantuoja visišką bandymų objektyvumą bei griežtą konfidencialumą. Čia dirba aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Didelis kasdien atliekamų bandymų skaičius yra labai svarbus laboratorinės veiklos kokybės rodiklis.

Sukasi krosnis – gyva ir karjere

AB „Kalcitas“ Karpėnų karjero viršininkas Rimantas Butnorius sako, kad jų gamybinis aktyvumas priklauso tik nuo cemento įmonės – sukasi krosnis, tada ir karjere dūzgia ekskavatorių varikliai ir sukiojasi strėlės. Paprastai pamainoje dirba trys ekskavatoriai – du dešimtkubiai ir vienas 8 kub. metrų talpos kaušu. Per pamainą pakraunama apie 7 tūkstančius tonų klinčių. Apsilankymo dieną Karpėnų karjere dirbo tik du ekskavatoriai. Išvakarėse vienas dešimtkubis sugedo. Gamybinis būtinumas ekskavatoriaus mašinistą Nikolajų Diatkovskį ir padėjėją Gediminą Tamašauską bei jiems padedančius šaltkalvius remontininkus Stanislovą Orencą ir Vytautą Daubarą vertė dirbti operatyviai. Vyrai su užduotimi susitvarkė. Rusijoje pagaminti 10 kub. metrų talpos kaušų ekskavatoriai ne pirmos jaunystės – pradėti eksploatuoti 1990 ir 1991 metais – ir juos būtina atnaujinti.

AB „Akmenės cementas“ naujienos – birželio 27 d. „Vienybėje“

Saulius GAJAUSKAS

Autoriaus nuotraukos