Atminties galia

 

Istorija – praeities liudytoja, pamoka dabarčiai. Jeigu žmogus istorinės atminties kratosi, tai jis, galima sakyti, negimęs. Vasario 11dieną Mažeikiuose ( buvusiame komendantūros pastate), įvyko generolo Povilo Plechavičiaus  atminties fondo steigiamasis susirinkimas. Prieš pradedant susirinkimą sugiedotas Lietuvos himnas ir Plechavičių himnas, kuriuos atliko Vilniaus gen. P.Plechavičiaus karių sąjungos ansamblis. Rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Gintautas Andrišėnas. Susirinkimą pradėjo vedėjas ir atminties fondo iniciatorius Paulius Mylė. Pristatytas susirinkimo ir atminties fondo tikslų sąrašas.

Kaip ir kur šiandien įamžintas gen. P.Plechavičiaus vardas –  kalbėjo fondo iniciatorė Ukrinų bibliotekininkė Valda Muravjovienė. Dalyvavo ir Plechavičių giminės atstovai generolo brolio Medardo dukra Vita Jauniškienė, anūkas Povilas Jauniškis,  brolio Aleksandro anūkė Regina Veigel. Povilas Jauniškis, Medardo Plechavičiaus anūkas, pristatė Plechavičių giminės medį ir papasakojo apie giminę šiandien.

Kodėl reikėtų nepamiršti Plechavičių – kalbėjo karo istorikas  dr. Gintautas Jakštys. Kalbėjo ir apie savo būsimą knygą  skirtą gen. Povilui Plechavičiui. Teiravomės, kada galėsime perskaityti. Tikėtina 2024 m.

Apie numatomą  fondo veiklą kalbėjo atminties fondo organizatorė ir iniciatorė Genoveita Gricienė Apie Atminimo fondą: kaip kaupsime  lėšas įamžinimui –kalbėjo fondo iniciatorius Julius Banys. Vyko diskusijos. Kalbėjo Linas Idzelis, pulkininkas- leitenantas,  Eugenijus Miselis – Čiutelių dvaro savininkas iš Radviliškio rajono, kur nuo 1929 m. iki 1940 m. gyveno gen. P.Plechavičius su šeima.  Dalyvavo ir kalbėjo Kazimiras Čiuplinskas – Šiaulių šaulių sąjungos P.Plechavičiaus rinktinės vadas, Vidmantas Macevičius – Mažeikių meras, Dalia Zabitienė –  Skuodo laikraščio  vyr. redaktorė. Įspūdingai dainavo kariškiai. Buvo gražu. didinga.

Akmenės kraštas irgi susietas su gen. Povilu Plechavičium. Čia, Padvarėliuose, 1852m. gimė generolo tėtis Ignas Plechavičius, čia  gyveno, generolo  senelis Simonas Plechavičius, senelė Ona Rokickytė – Plechavičienė (Akmenės dvaras). Jeigu istorija būtų dėstoma, deramai, ji niekuomet nebūtų užmiršta. Tai visos šalies istorija, tad kelkime ją iš užmaršties.

Genovaitė KARPALOVIENĖ

Nuotraukoje renginio dalyviai šauliai