Brandos darbas, egzaminai ir paskutinis skambutis

 Šiais mokslo metais pirmą kartą abiturientai galėjo rašyti ir apsiginti brandos darbą. Akmenėje iš chemijos mokomojo dalyko vienintelė rajone brandos darbą ,, Natūralaus analgetiko išskyrimas iš vaistinių augalų‘‘ parašė Milda Grigaliūnaitė. Mokinės darbo vadovė buvo biologijos-chemijos mokytoja metodininkė Laima Zdanavičienė, o konsultantė – žolininkė Jadvyga Balvočiūtė. Mildos darbas įvertintas 46 balais iš 50, dar džiugiau, kad įvertinimą NEC sudaryta komisija kilstelėjo dar 3 balais. Tegu šis pasiekimas dar labiau motyvuoja pasitikėti tyliu ir atkakliu darbu, kurio rezultatai stiprina ir kasdienybę, ir šventę – Mildos, jos klasės draugų, mokytojų ir tėvų.

 

Rita Ringienė rašo trečiadienio numeryje. Nuotraukoje: abiturientė Milda Grigaliūnaitė ir jos chemijos mokytoja metodininkė Laima Zdanavičienė