Deivių akmenys

1846 m. Rubenas Rafalovičius Vilniaus knygininko M. Romo spaustuvėje išleido Liudviko Jucevičiaus knygą „Lietuva. Jos senovės paminklai, buitis ir papročiai“. Šios knygos skyriuje ,,Lietuvių Deivių akmenys“ aprašomi 1829 m. Liudvikui atostogaujant ir bemedžiojant Šiaulių  apskrityje, vietovėje vardu Kerežiai, matyti akmenys. „Tai buvo dailus kauburys, nuo kurio gerai matėsi apylinkės, klonyje tekėjo upelė. O palei ją, kitoje pusėje, stūksojo keliolika akmenų, didelių, lygių, tvarkingai suguldytų“.  “Tuos akmenis aš radau Šiaulių  apskrityje, vietovėje, kurios vardas Kerežiai, ji tada priklausė teisėjui Martynui Urbonaviciui.“

Prieš porą metų, perskaičius šitą aprašymą, atėjo mintis paieškoti tu akmenų. Nuo Liudviko Jucevičiaus liudijimo buvo praėję 188 metai. Paiešką pradėjau nuo Kerežių kaimo, esančio Papilės seniūnijoje.

Daugiau   Egidijus Jaraminas šeštadienio, spalio 12 d. VIENYBĖJE.