In memoriam. Danutė ZAMARIENĖ

 

Staigi, netikėta mirtis užgesino ilgėjančios dienos šviesą… Nutrūko Danutės ZAMARIENĖS (1943 01 31-2018 01 27) gyvenimas. Iki jubiliejinės metų sukakties buvo likusios tik kelios dienos…Tą sukaktį

sutiksime jau prie kapo duobės, mąstydami apie nepasakytą žodį, apie dėkingumą ir

pagarbą. Danutės Zamarienės ilgi gyvenimo ir darbo dešimtmečiai prabėgo Akmenės krašte. 1971-1973 metais ji dirbo Pakalniškių tarybinio ūkio vyr. agronome, nuo 1973-iųjų – Kairiškiuose. Šio kaimo žmonėms atiduota jos jaunystė, mintys ir godos. Dirbo Kairiškių tarybinio ūkio agronome, vėliau   vyriausiąja agronome. Gabią organizatorę pastebėjo, 1982 metais ją paskyrė ūkio

direktore. Jos moteriškiems pečiams teko ypatingai sunkūs vadovės uždaviniai. Su D. Zamarienės darbu ir įžvalgomis siejami keli Kairiškių kaimo raidos dešimtmečiai. Po kolūkinės santvarkos žlugimo D. Zamarienė 1992-2000 metais vadovavo Kairiškių žemės ūkio bendrovei, paskui ūkininkavo. Kairiškiečiai labai brangino Danutės Zamarienės žmoniškumą, jautrumą kito žmogaus

bėdai ar džiaugsmui. Ji mokėjo žmogų išklausyti ir jį suprasti, atjausti ir padėti. Ji buvo nuoširdi ir paprasta mūsų bendruomenės narė. Niekada nesiekė pasislėpti ar pasinaudoti kitais. Mums sunku susitaikyti, kad apie Danutę Zamarienę jau kalbama būtuoju laiku.

Ji buvo rūpestinga namų moteris. Kartu su vyru Bladu išaugino sūnų Rolandą. Ji buvo puikus šeimos žmogus – gražius ryšius palaikė su seserimi Irena, broliu Romualdu. Ji buvo mūsų bendruomenės žmogus – į ją galėjome atsiremti. Su ja tarėmės, planavome, turėjome ateities darbų viziją… Vėlų rudenį surengtame vakare susitikime „Rojaus obuoliukai“ buvusi ūkio vadovė Danutė tarsi geroji mama visus pavaišino tortu. Nė pagalvoti negalėjome, kad lemtis išplėš ją iš mūsų tarpo. .. Liūdime dėl savo ilgametės kolektyvo vadovės, labai nuoširdaus ir atviro žmogaus – Danutės Zamarienės mirties. Liūdesio ir sielvarto valandą esame su jos šeimos nariais, su seserimi, broliu, su visais, kuriems ši mirtis paliko skaudžią žaizdą. Šviesiai prisiminsime ją savo darbuose ir gyvenime. Mūsų atminimas yra stipresnis už mirtį. Ačiū, miela Danute, už gyvenimą, paskirtą Kairiškiams.

Kairiškių kaimo bendruomenė

Informacija

Danutė Zamarienė pašarvota Kairiškiuose. Antradienį, sausio 30 dieną, 11 val., Papilės bažnyčioje už jos vėlę bus aukojamos šv. Mišios. Po to laidotuvių procesija pasuks į Alkiškių kapines. Artimieji kviečia pagerbti velionės atminimą.