Iš Naujosios Akmenės trečiojo amžiaus universiteto rankraščių

PRIE  KNYGŲ-  SUAUGUSIEJI

Prisiminimais dalijasi  buvusi ilgametė

Vakarinės pamaininės mokyklos direktorė

Genovaitė VAGARIENĖ

Vakarinė pamaininė vidurinė mokykla Akmenės krašte pradėjo veikti 1952 metais. Tai buvo gilaus sovietmečio metai ir būtent tada imta aktyviai agituoti mokytis tuos, kurie dėl karo ir pokario metų sunkumų liko už mokyklos borto. Iš pradžių skelbė privalomąjį septynmetį, o paskui ir vidurinį išsilavinimą. Vakarinės mokyklos bazė buvo Akmenės vidurinės mokyklos patalpose, mokykloje buvo dieninės, vakarinės ir sesijinės klasės. Prie vadovėlių sėdo daugiau kaip tūkstantis

Akmenės krašto suaugusių asmenų. Buvo metų, kai vakarais mokėsi 1200 Akmenės krašto žmonių.  Taigi mokykloms krūvis teko nemažas. Mokinių amžius buvo labai įvairus – vieni dvidešimtmečiai sėdo prie  šeštosios klasės vadovėlių, kiti, perkopę 40 ar 50 metų slenkstį, krimto 10 ar 11 klasės kursą ir siekė įgyti vidurinį išsilavinimą. Į suaugusiųjų moksleivių gretas įsiliejo ir tie, kurie neturėjo šešių klasių išsilavinimo ir per kelerius metus galėjo baigti 11 klasių. Taip ir buvo. Atkaklieji kopė iš klasės į klasę, sėkmingai siekdami išsvajoto tikslo.

Suaugusieji dirbo ir mokėsi. Kadangi jie buvo pabirę po visą rajoną, jų patogumui veikė Akmenės, Papilės, Kruopių, Viekšnių skyriai, kad mokykla būtų arčiau gyvenamosios vietos.  Mokykloje

dirbo daug gerų pedagogų ir jie netaikė jokių nuolaidų dėl amžiaus ar atminties galimybių.

Daug vėliau į Vakarinę pamaininę mokyklą nukreipdavo vidurinėse mokyklose nepritapusius asmenis. Vieni buvo įžūlaus elgesio, kiti neturėjo motyvacijos mokytis ir trikdė įprastą mokymosi procesą. Tokie mokiniai labai apsunkino ir Vakarinės pamaininės mokyklos pedagogų darbą bei suaugusiųjų mokymosi ramų foną. Su jais „kovojome“ įvairiais būdais, dažniausiai informuodami jų darbovietes. Tada darbovietėse buvo madinga svarstyti ir  papeikti, o po to sumažinti premiją. Ačiū Dievui, mano darbo metais tokių išsišokėlių nebuvo daug.

Vakarinės pamaininės mokyklos direktoriais yra dirbę šviesaus atminimo gabūs, talentingi vadybininkai Genovaitė Spudulienė, Laima Marijona Tupikienė. Aš mokyklai vadovavau nuo 1977 iki 1991 metų.  Direktoriaus pavaduotoja mokymo reikalams dirbo Danutė Vaičienė, kuri dar dėstė chemiją, dirbo mokytojai, dėstę  atskirus dalykus – J. Barvydas,  A.Urniežienė, D. Ablingienė, S. Želvys, V. Leistrumenė, B. Kregždienė, E. Balsevičienė, Z. Jovaišienė,  I. Kundrotienė, L. Norkienė, V. Saukienė,  Z. Sejavičienė, A. Petrašiūnienė ir kiti. Daugeliui iš jų jau tariu amžinąjį atilsį, tebūna šviesi jų amžinybė…

Nuotraukoje: Vakarinės pamaininės mokyklos kolektyvas  1981 m. Atsisveikinama su mokytoja Irena  Kundrotiene, išvykstančia gyventi į Anykščius. Pirmoje eilėje sėdi Jonas  Barvydas, Irena  Kundrotienė, Stanislovas  Želvys; stovi iš kairės į dešinę – biologijos mokytoja Aldona  Urniežienė, valytoja   Zbarauskienė, matematikos mokytoja Zina  Jovaišienė, darbų mokytoja  Julija Bernotienė, rusų kalbos mokytoja Klaudija  Lobina, matematikos mokytoja Tatjana  Tichonova, sekretorė Birutė  Vaičiurgienė, rusų kalbos mokytoja Vitalija  Leistrumienė,  lietuvių kalbos mokytojos  Elzė Balsevičienė, Laima  Norkienė, mokyklos direktorė Genovaitė  Vagarienė,  bibliotekininkė Birutė  Staneikaitė, lietuvių kalbos mokytoja Bronė  Kregždienė.

Prisiminimus užrašė Naujosios Akmenės TAU turizmo ir kraštotyros fakulteto dekanė Vanda KATEIVIENĖ

Nuotraukos iš G. Vagarienės asmeninio archyvo