Iškilmingi renginiai

Birželio 3 dieną Naujoje Akmenėje Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių

pajėgų   Prisikėlimo   apygardos   6   –oji   rinktinė   iškilmingai   minės   26-ąsias   įkūrimo   metines   bei

atidarys ką tik įkurtą Akmenės 609 lengvosios pėstininkų kuopą.

Iškilminga ceremonija prasidės nuo naujai atidaromos Akmenės kuopos – grojant Krašto apsaugos

savanorių   pajėgų   bigbendui,   Prisikėlimo   rinktinės   profesinės   karo   tarnybos   kariai   ir   kariai

savanoriai iš visų rinktinės padalinių žygiuos miesto gatvėmis į L. Petravičiaus aikštę. Čia vyks

iškilminga rikiuotė, jos metu Prisikėlimo apygardos 6 – osios rinktinės vadas majoras Mantas Juozaitis 609 pėstininkų kuopai, jos vadui kapitonui Tomui   Ramoškai     įteiks  vėliavėlę,   kuopos   simbolį. Karius laimins Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vyresnysis kapelionas majoras Virginijus Veilentas. Ceremonijoje dalyvaus Akmenės rajono savivaldybės vadovai, kiti garbūs svečiai. Po iškilmingos ceremonijos gyventojai ir svečiai galės apžiūrėti karinės technikos ir ginkluotės parodą, pasivaišinti kareiviška koše ir arbata.