Išsigandusios akys ir didelė kuprinė

Paskambino į duris. Moteris atidarė. Socialinės globos namų darbuotoja atvežė pusseserės mergaitę.  Prireikė namų, kuriuose trylikos metų vaikas galėtų apsistoti. „Pirmas įspūdis – išsigandusios, plačiai išplėstos vaiko akys ir didelė kuprinė su užgyventu turtu,“- tokiais žodžiais pokalbį apie naują gyvenimo posūkį pradėjo Ventos mieste gyvenanti Edita PETROŠIENĖ. Jau trečius metus jos šeimoje gyvena krikšto dukra Akvilė.

Visa širdimi gerbiu žmones, globojančius ir auginančius ne biologinius vaikus. Daug kartų „matavausi“ šią galimybę, tačiau nepasiryžau. Ne dėl kąsnio ir ne dėl naujos striukės, nesiryžau iš baimės, kad negebėsiu išauklėti. Tad meilę ne savo rato vaikams atiduodantiems žmonėms jaučiu pagarbą. Edita Petrošienė sako, kad nebuvo kada svarstyti, mintis dėlioti. Viskas vyko greitai: atėjo žinia, kad mergaitė nebegali gyventi šeimoje, ir buvo vienas klausimas – ar Edita priglaus ją. Ir štai vaikas prie durų. „Nebuvo minties, kad nepriglausiu Akvilės, kad jai teks gyventi globos namuose. Labiausiai  mane nustebino žinia apie mergaitės šeimą. Nežinojau apie tokią blogą situaciją,“- pasakojo Edita. Pripažinkime – mūsų visų bendravimas su giminėmis nėra labai artimas, susitinkame retokai, reikalui esant susiskambiname.  Jei atvirai nesikalbame su tetomis ir pusseserėmis, galime ir nežinoti, kokia šeimose moralinė ir psichologinė būklė. Panašiai nutiko ir Editos giminėje.

Akmenės kraštas Editai yra gimtasis. Ji užaugo Akmenės III kaime, šeimoje augo keturi vaikai, mano pašnekovė jauniausia iš vaikų. Didelę įtaką moters brandai padarė seneliai, darbštūs, turėjo ūkelį. „Mūsų niekas nelepino, kartu su vyresniais šeimos nariais nuo mažumės mėginome dirbti visus darbus. Moku visokių ūkio darbų ir jų niekada nevengiu,-“ pasakojo pašnekovė. Edita pritaria auklėjimui darbu. Juk niekas neatsiranda spragtelėjus pirštais – nei duona ant stalo, nei batai ant kojų. Viską reikia užsidirbti.  Darbas nė vieno nepagadino.

Daugiau Roma Jonikienė  šeštadienio, gruodžio 5 d. VIENYBĖJE.