Knyga kaip priešnuodis

Graikų filosofas Sokratas apie knygą rašė: „Knyga yra pasaulį girdanti upė“. Viešojoje bibliotekoje nuo 2019 metų skaito pedagogė,  Aldona KRIAUČIŪNIENĖ, kuri kartu su Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universitetu aktyviai dalyvauja Viešosios bibliotekos literatūriniuose renginiuose, edukacijose ir kūrybinėje projektinėje veikloje. Apie knygos reikšmę  Aldona Kriaučiūnienė rašo: ,,Kuo gi mes ginamės nuo tamsos, jei ne knyga,‘‘ – rašė mano mylimas poetas J. Marcinkevičius. Iš tiesų knyga žmogaus gyvenime labai svarbi. Man knyga – tai lašai širdžiai, sielai ir protui – tai priešnuodis visiems negatyviems reiškiniams žemėje – tai odė gerumui, tai kelias į Meilę, Laimę, Gėrį, Grožį, Kūrybiškumą, tai maistas mintims, kaip rašė M. Prustas, – tai ,,stebuklingas raktas, atveriantis duris į Sielos erdvių gelmes, į kurias kitaip nesugebėtume patekti“.

Augau kartu su knyga. Vaikystėje skaitydavau viską, kas pakliūdavo po ranka. Didžiulį įspūdį jaunystės metais padarė T. Dreizerio romanas ,,Sesuo Kerė“, E. L. Voinič ,,Gylys“, A. Diuma romanai ,,Grafas Montekristas“, ,,Juodoji tulpė“, ,,Karalienė Margo“, ,,Trys muškietininkai“ bei  Ž. G. Verno, mokslinės fantastikos pradininko, tuo metu  labai populiarūs romanai ,,20000 mylių po vandeniu“, ,,Aplink pasaulį per 80 dienų“.

Namuose iš kažkur buvo atsiradę kalbininko Jono Jablonskio raštų du tomai. Gal tai ir turėjo įtakos profesijos pasirinkimui. Studijų metais ir per 43 – ejus metus dirbdama lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja teko perskaityti kalnus grožinės ir metodinės literatūros. Tai buvo nuolatinis skaitymas, domėjimasis naujausiais leidiniais, jaunimui skirta literatūra. Dauguma programinių kūrinių esu skaičiusi ne keletą, o keliolika kartų.

Besimokydama Telšių 3 – ojoje vidurinėje mokykloje, paskatinta lietuvių kalbos mokytojos, pradėjau lankyti literatų būrelį. Ten sukūriau ir pirmuosius eilėraščius. Dabar poeziją labiau mėgstu skaityti, deklamuoti.

Man knyga yra šalia kasdien. ,,Jeigu neperskaitau, – kaip sakė literatūros klasikas Vaižgantas, – jaučiuosi lyg nesiprausęs“…

Daugiau apie Aldoną gegužės 21 d. numeryje

Su Aldona Kriaučiūniene kalbėjosi Zita SINKEVIČIENĖ