Kodėl gyvenu čia

Laikas svetimą paverčia savu

Procesas, nors ir primirštas, kaip svetimas kraštas tampa savu, gerai žinomas Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojai Dalei Taraškevičiūtei. Pradėjus kalbą apie darbą, nuklydus į trijų dešimtmečių praeitį. Dalė gimė, mokyklą baigė Klaipėdos krašte, Drevernoje. „Niekada, kol tėtis buvo gyvas, nesmalsavau, kodėl priėmė sprendimą apsigyventi Naujojoje Akmenėje. Į šitą kraštą tėvai atvyko su mano  jaunesne sese ir broliu. Aš jau buvau Telšių kultūros mokyklos studentė. Atsitiko taip, kad jaunieji šeimos nariai sugrįžo į gimtąsias vietas, o aš likau Naujojoje Akmenėje,“ – be nostalgijos pasakojo Dalė.   Ji sako, kad studijuodama Vilniaus universitete, didmiestyje vargo – buvo perdaug – žmonių, mašinų, chaoso. „Kad likau Naujojoje Akmenėje dabar itin džiaugiasi mano mama“,- sako Dalė.

Roma JONIKIENĖ plačiau rašo šeštadienio numeryje. Autorės nuotrauka.