Kruopių vasaros šventė

 

Kruopiuose vasaros šventė nuo seno siejama su Šv. Onos atlaidais. Baikeriai į lauko estradą atgabeno vėliavas. Renginį gražia žemaičių tarme vedė Savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė M. Urbonienė. Su vasaros įdienojimu, su Oninėmis šventės dalyvius pasveikino Seimo narys V. Ąžuolas, Savivaldybės meras V. Mitrofanovas, Kruopių seniūnė R. Statkuvienė. Lauko estradoje pirmiausiai pagerbtos Onos ir Onutės. Meras ir seniūnė apdovanojo gražiausiai tvarkomų sodybų šeimininkus, nugalėtojų regalijas įteikė Silvai ir Virginijui Rakauskams, A. Žvirzdinienei. Įstaigų ir organizacijų kategorijoje apdovanojimas skirtas Kruopių seniūnijai. Į seniūnijos „Aukso raidės“ knygą įrašytas  medžio meistras Andrius Jakutis.    Šventės metu parke atidengta A. Jakučio išdrožta kompozicija, skirta laisvės kovotojams.Kruopių bendruomenės pirmininkė M. Kaminskienė pasveikino šiemet jubiliejines metų sukaktis šventusius seniūnijos gyventojus S. Dimavičienę, B. Gedžienę, A. Skirių, A. Martišių, J. Blinkiną, padėkojo seniūnijos „auksinių rankų“ moterims Eugenijai Damskienei ir Genutei Apeikienei. Šventėje visus linksimo kapela „Papievis“, vadovaujama R. Teniuko.

Julija SEJAVIČIENĖ rašo trečiadienio numeryje. Autorės nuotraukose: baikeriai atgabeno vėliavas; meras V. Mitrofanovas ir seniūnė R. Statkuvienė apdovanojo gražios sodybos šeimininkus S. ir V. Rakauskus, už sodybos rožynus apdovanotas A. Zaurinis; gražios sodybos šeimininkė J. Damskienė; Kruopių jubiliatai; „Aukso raidės“ įrašu pagerbtas menininkas A.Jakutis; „auksarankės“ Eugenija ir Genutė; vienoje gretoje – Onos