Lošiame iš laiko

Dvidešimt šeštasis rajono tarybos posėdis, vykęs birželio 28 dieną, po ilgo laiko buvo gyvas žmonėmis. Laikydamiesi taisyklių, dėvėdami veido kaukes susirinkome Savivaldybės posėdžių salėje. Dalyvavo 24 Tarybos nariai. Apsvarstytas 31 klausimas, visais jais priimti sprendimai. Bendruomenėms, kurių pašonėje ketinta įkurdinti  vėjo jėgaines, naudinga žinoti – Tarybos nariai balsavo „už“ atstumo padidinimą nuo gyvenamųjų namų per kilometrą. Nors  vargiai toks sprendimas turės galią. Lošiama iš laiko, mat, kol sprendimas bus skundžiamas, tikimasi – pasikeis įstatymai.

Kitas Tarybos posėdis numatytas rugpjūčiui baigiantis, liepą atostogos, tad gimtadienius švęsiančios politikės N. Bartkevičienė ir B. Kulvinskienė pasveikintos iš anksto. Kaip kiekviename posėdyje, šis ne išimtis, bent pusė svarstomų klausimų projektų patvirtinami be diskusijų.  Pirmieji keturi klausimai apie teritorijų planavimą, buvusių nutarimų pakeitimą priimti vienbalsiai. Penktasis posėdžio klausimas svarstytas išsamiai, diskutuota, išklausyta nuomonių ir priimtas bendruomenėms, kurių kaimynystėje numatyta statyti vėjo jėgaines, palankus sprendimas. Nutarimu paaiškinta, kaip būtų leista statyti  vėjo jėgaines, svarbiausia – kokiu atstumu nuo gyvenamųjų vietų. Nutarta – vienas kilometras būtų tinkamas atstumas.  Tarybos nariams kilo klausimų. A. Klimas paklausė – ar Tarybos sprendimą gali užginčyti teisme, nes įstatymuose nurodyta, kad atstumas nuo gyvenamųjų namų gali būti arti 500 metrų? To paties klausė Tarybos narys S. Bucevičius, ir išsakė nuomonę – vietiniai sprendimai neturi teisinės viršenybės, tad bus atšaukti. Meras V. Mitrofanovas atsakė, kad puikiai supranta, kokie įstatymai turi viršenybę, bet šiuo atveju žaidžiame su laiku. Praeitų nemažai laiko, kol atšauktų Tarybos sprendimą, galimas bylinėjimasis. Yra galimybė, kad Seime apsvarstys ir priims naują įstatymo dėl vėjo jėgainių redakciją. Dabar dėl to pasiūlymus yra pateikęs Seimo narys V. Ąžuolas. Tarybos narė J. Dunauskaitė stebėjosi, kodėl Seimo narys nedalyvauja posėdyje ir nepakomentuoja situacijos. Nors konkrečių, mokslu grįstų įrodymų, kad vėjo jėgainės kenkia sveikatai, nėra…

Daugiau  Roma Jonikienė šeštadienio, liepos 3 d., VIENYBĖJE.