Mūsų kaimų biografijos

Metų srovės išblaškytos Gailiškė ir Sprogiškė

Pirmasis Puodžių puodžius

Į visą Lietuvą garsinusių kraštiečių plejadą dera įrašyti ir liaudies keramiką, savamokslį menininką Joną Paulauską, gimusį 1902 m. tuomet Laižuvos valsčiui priklausiusiame Gailiškės kaime.

Jono Paulausko niekas neišklausinėjo biografijos. Žinoma tik, kad 1937 metais Jonas Paulauskas vedė ir įsikūrė žmonos gimtinėje, Vaitkaičių kaime. Kairiškietis Vladas Sirutavičius anuomet įsteigė keramikos dirbtuves ir prikalbino Joną Paulauską jose dirbti. Tikras įkvėpimas atėjo 1952 metais, kai Jonas Paulauskas geriausiai pavykusius savo darbus pirmą kartą viešai eksponavo parodoje.. 1971-aisiais, Šiauliuose surengta pirmoji respublikinė amatų diena. Puodžių puodžiaus karūna buvo įteikta būtent mūsų kraštiečiui Jonui Paulauskui. Ne be pagrindo sakoma, jog būtent J. Paulauskas Kuršėnus padarė Lietuvos puodžių sostine.

Išugdžiusi gimnaziją

Nebūtina, oi nebūtina žygdarbiais stebinti visą pasaulį. Ne mažiau reikšmingas gali būti ir kasdieninis darbas savo miestelyje.. Taip galima sakyti apie istorijos mokytoją, buvusią ilgametę Akmenės gimnazijos direktorę Vilgerminą Stefaniją Stonienę, gimusią 1949 m. Gailiškės kaime. 1975 m. įgijo istorijos mokytojos diplomą tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute, dirbo Akmenės vidurinėje mokykloje, 2000-aisiais paskirta jos direktore, 2006 metais pasiekė, kad vidurinė mokykla taptų gimnazija.

„Užverdama mokyklos duris, paliko jai atvirą širdį“ – sako rajono Garbės pilietis A. Lupeika.

Leopoldas ROZGA

Kuo užsiima buvusi mokyklos direktorė išėjusi į užtarnautą poilsį? Kokiais renginiais telkia Trečiojo amžiaus universiteto Akmenės fakulteto klausytojus? Apie tai rašinys šeštadienio „Vienybėje“