Mūsų kaimų biografijos

Šapnagiai ant amžių vieškelio

Šapnagių kaimo vardas išlikusiuose raštuose pirmą kartą paminėtas tolimais 1650 metais. Tai nebuvo džiaugsmingas įrašas. Tuometinis Akmenės valsčiaus laikytojas Martinkevičius nuvarė Šapnagių valstiečius nuo žemės ir, pasisavinęs iš jų atimtus 3 valakus, ėmė steigti savo palivarką. Daugybė įvairiausių įvykių nuo to laiko matė pasaulis ir mažytė jo dalelė Lietuva. Siautėjo karai, liepsnojo sukilimai, kamavo švedų, rusų, vokiečių kariuomenių antplūdžiai Vis dėlto kuklus, netoli Latvijos ribos prigludęs Šapnagių kaimas išliko, išsaugodamas ir savo vardą. XX amžiuje, regis, iki 1968 metų, buvo du Šapnagių kaimai. Pirmajame kaime 1923 metais buvo 20 ūkių su 137 gyventojais, antrajame, vadintame Papelkiais, buvo 27 ūkiai, o juose 123 gyventojai.

Socialistinės ūkio sistemos dešimtmečiais Šapnagiuose formavosi standartinė ekonomiškai silpnoko tarybinio ūkio centrinė gyvenvietė…

Leopoldas ROZGA pasakoja šeštadienio numeryje. Nuotraukose – fragmentai iš šio kaimo gyvenimo.

.