Mūsų kaimų biografijos. Dvaro ir kaimo pėdsakais. Kanteikiai

NAUJOSIOS AKMENĖS kaimiškojoje seniūnijoje prie Sablauskių tvenkinio prigludęs senas Kanteikių kaimas. Be abejo, teisingiau  sakyti, kad 1975 metais įrengtas tvenkinys prisiglaudė prie kaimo,  kurio istorija veda į XIX amžių, kuomet čia buvo dvaras. Dvaras sėkmingai  pergyveno Pirmąjį pasaulinį karą, dvaro savininkas Jokūbas Purinis 1940 metais valdė 151 hektaro ūkį.  Lietuvoje 1940 metais ėmusi šeimininkauti sovietinė  valdžia gal mainais už sugrąžintą Vilnių, iš visų stambesnių Lietuvos ūkininkų atėmė turėtą žemę, tarsi paguodai palikdama po 30 hektarų. Toks likimas ištiko ir Kanteikių ūkį.  Pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo dokumentuose rodoma, jog 1923 metais dvare buvo 9 ūkiai su 41 gyventoju. Greta dar buvo 2 Kanteikių kaimai. Viename buvo 18 ūkių su 111 gyventojų, kitame – 12 ūkių su 60 gyventojų. Prateka Daugupis ir čia pat įsilieja į Sablauskių tvenkinį. Buvusiame dvare iki 1973 metų veikė Sablauskių  mokykla.

KAIP Sablauskių, taip ir Kanteikių gyventojai nebuvo uolūs okupacinių režimų valdiniai bei talkininkai. Sukilimo gūsiai 1863 metais šią nuošalią, tolokai nuo strateginių kelių esančią vietovę aplenkė, Tačiau pasipriešinimo, nepaklusimo carinei valdžiai judėjimas reiškėsi. Kaip ir kitų šio krašto vietovių, taip ir Kanteikių gyventojai, ieškodami pragyvenimo šaltinių,  važiavo į Rygą, matyt, ir į kitus miestus, kai kurie laimės ieškojo tolimose šalyse.

KNYGNEŠIŲ rėmėjų sąrašuose yra 1864 metais gimusio Kanteikių kaimo gyventojo Jono Puzaro pavardė. Apie 1900 metus grįžęs iš Jungtinių Amerikos Valstijų, šis neabejotinai šviesus žmogus savo namuose susikomplektavo lietuviškų knygų bibliotekėlę, kurios matyt neslėpdavo ne tik nuo suaugusių kaimynų, bet ir nuo vaikų. Gretimame Menčių kaime veikusios valdiškos mokyklos mokytojas  iš mokinio Adomo Skiriaus 1904 metų pavasarį atėmė lietuvišką knygą. Mokinukas prisipažino ją gavęs iš Kanteikiuose gyvenančio bendramokslio Adomo Puzaro, o šis teisinosi ją radęs savo namų pastogėje…

Visą Leopoldo ROZGOS rašinį skaitykite spalio 23 d. numeryje

Kanteikių dvaro liekanos. Nuotrauka iš Igno Valančio archyvo.

Fotografuota Juozo Šalvaičio 2005 m, spalio mėnesį.

 

 

 

Nepriklausomybės paminklas Kanteikiuose. Pastatytas 1928 metais, atstatytas 1989 metais, atnaujintas 2020 metais.

Paminklo atnaujinimo šventės 2019 m. dalyviai. Romualdos Jonikienės nuotr.