Namai nepaleido

Darbštus, nagingas žmogus gerai gyventi gali visur. Dirbi, susikuri aplinką, kurioje jauku, susirandi draugų ir lieki svetimoje šalyje. Tik nežinia kodėl mintys ir prisiminimai sukasi apie gimtuosius namus ir savąją šalį Lietuvą. Ir kas nutinka svetimoje, kad ir puikioje šalyje, kuri tave priėmė kaip savą, visada lygini su gimtine.  Tokios patirties turi Agluonuose ūkininkaujantis jaunas vyras Arvydas NOREIKIS. Namai jo nepaleido. Bet patirties, žinių užsienyje įgijo.

Ūkininkų sąjungos skyrius ruošiasi gražiai šventei – padėkojimui už sunkų, metus vainikavusį darbą, už pagalbą bendruomenėms. Dairomasi po „Metų ūkis 2022“ sodybas. Kelias pasuko į Agluonų kaimą pas Rasą ir Arvydą Noreikius. Šeima gyvena rajonui istoriškai svarbios  – V. Zubovo amžinojo poilsio vietos pašonėje. Išlaikyti tvarkingą aplinką reikia. Šeimos namas renovuotas, darbai vyksta visomis kryptimis – ir kieme, ir viduje. Arvydas pasistatė didelį angarą. Ir fotografavomės jo viduje, kad bent įsivaizduoti galėtume, kokius kalnus grūdų supila.

Arvydo tėvai ūkininkauja kur kas seniau už sūnų, tad perprasti darbo svarbą buvo laiko ir galimybių. Šeimai gelbėjo nuo jaunumės, tad tėvams nekilo abejonių, kad sūnus gebėtų ūkininkauti. Žemės ūkio mokslus krimtęs  Arvydas gavo pasiūlymą praktiką atlikti Vokietijoje. Po kurio laiko išvyko į Daniją ir liko ten keturiolikai metų. Paklaustas, ar nebuvo per sunku atitrūkus nuo namų, nuo šeimos, vyras sako – grįždavęs atostogų, padėdavęs tėvams ūkyje, kaip ūkininkaujama Lietuvoje – žinojęs, galimybėmis pradėti karjerą čia taip pat domėjosi. Ir pripažįsta, kad užsienyje nemažai pamatė ir išmoko. Žinios, kaip sakoma ir vadovėlių taisyklėse, niekada netrukdo. Grįžęs Lietuvon Arvydas su Rasa apsigyveno jos tėviškėje Viekšniuose. Ir „iškrėtė“ išdaigą žmonai, pavadinęs tai dovana. „Rasa nedegė entuziazmu kurtis Agluonuose, juk Viekšniai irgi netoli kaimo nuklydę. Pasakiau, kad noriu įteikti jau dovaną – nusivežiau į Agluonus. Tėvų kaimynystėje nupirkau namą. Sakiau – atvažiuosime vasarą…Bet mintys sukosi apie įsikūrimą,“ –  pasakojo Arvydas. Tokia ūkininkavimo ir įsikūrimo Agluonuose pradžia.

Apie kivyliškį ūkininką – Roma Jonikienė antradienio „Vienybėje“.