Nuotaikingo pokalbio pavakarys

Nedėkingai susiklostė geografinės aplinkybės, o ir tinkamo valdžios dėmesio stigo,  tad Jučių kaimas dešimtmečius buvo nuošalėje nuo didžiųjų pertvarkų, tokiu ir liko. Kaimui reikia geresnių kelių, ypač vandentiekio ir kanalizacijos. Po tokios įžangos apie gerą nuotaiką kaip ir nederėtų kalbėti. Geroji pusė – kaimui pasisekė su žmonėmis, darbščiais, gimtąją žemę vertinančiais, kūrybingais, vis primenančiais, kad čia gyvena visko to paties, kaip ir visur,  norintys Akmenės rajono gyventojai.

Pakeliui į Jučius rajono žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja G. Gauronskienė vis pasakojo apie Laimutės ir Antano STONIŲ šeimą. Pasakojo apie prižiūrimą žemę, apie ūkininkų atkaklumą, atnaujintą techniką, tvarkingus namus. „Stoniai visko pasiekė per atkaklumą ir darbštumą. Kaip daugelis nepriklausomybės pradžioje ūkininkauti pradėjusių kaimo žmonių, rizikavo – ėmė paskolas, investavo. Pinigų reikėjo technikai, statiniams, ir žemės pirkti reikėjo. Jučiai nėra vieta, kurioje kurtųsi ūkis prie ūkio. Bet Antanas ir Laimutė – vietiniai, tad ryžosi,“- šiltai apie šeimą kalbėjo G. Gauronskienė. Tad sprendimas „Metų ūkio“ apdovanojimuose pagerbti Stonius priimtas laiku, yra teisingas.

Romos Jonikienės rašinys šeštadienio, spalio 19 d., „VIENYBĖJE“