Parama investicijoms į žemės ūkio valdas – iki 600 tūkst. eurų

Norintiems atnaujinti bei sustiprinti savo ūkius ūkininkams ar juridiniams asmenims, vykdantiems žemės ūkio veiklą, vėl suteikta galimybė kreiptis paramos. Nuo lapkričio 2 iki gruodžio 30 d. galima teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Šiam paraiškų teikimo laikotarpiui skiriama beveik 21 mln. eurų paramos lėšų.

 

Modernizavo savo ūkį

Pačiame Lietuvos pakraštyje, Ignalinos rajono Izabelinės kaime, ūkininkauja ilgametę patirtį turintis žemdirbys Petras Sveikauskas, 2007 metais pelnęs respublikinės derliaus šventės „Jievaro turtai“ laurus, 2008 metais – Ignalinos rajono savivaldybės padėką, daugybę kitų apdovanojimų. Pašnekovo pasakojimu, ūkininkauja jis nuo 1992 metų, o 2002 metais savo ūkį įregistravo Ūkininkų ūkių registre. Anot P. Sveikausko, iš pradžių jis turėjo mišrų ūkį, bet dėl afrikinio kiaulių maro prireikus sunaikinti kiaules dabar užsiima tik augalininkyste. Daugiausia augina grūdines kultūras – žieminius kviečius, miežius, avižas. Be to, kai įsigijo naujos technikos, pradėjo auginti ir rapsus.

„Anksčiau nedalyvavau jokiose programose, tvarkiausi savo jėgomis, – sakė P. Sveikauskas. – 2015 metais nusprendžiau kreiptis paramos, nes mano kombainas buvo jau labai senas, norėjau įsigyti naują.“

Ūkininkas pasinaudojo KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritimi „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, vykdė projektą „Ūkininko Petro Sveikausko žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir įsigijo ne tik naują kombainą „New Holland“, bet ir papildomų padargų. „Traktorių jau turėjau, todėl dar įsigijau ir naują skutiką, plūgą, puspriekabę, trąšų barstytuvą, 4 m pločio sėjamąją“, – vardijo pašnekovas ir pridūrė, kad šie metai – paskutiniai, kai jis dar įsipareigojęs pagal šį projektą.

Beveik 130 ha savo žemės dirbantis, be to, nuomojantis apie 80 arų valstybinės žemės ir beveik 10 ha iš privačių asmenų ūkininkas sakė, kad su nauja technika darbas nepalyginamai lengvesnis. „Nauja technika visą laiką pagelbsti, o jei dar ją palygintume su anksčiau naudota rusiška… Tai – kaip žemė ir dangus, – sakė P. Sveikauskas. – Su naująja technika ir padargais visiškai kitoks žemės įdirbimas, sėja, trąšų panaudojimas, todėl, kad viskas kompiuterizuota. Naujo kombaino net neverta lyginti su mano senuoju – į priekį išvažiuoja ir pjaunamoji, ir pjovėjai, nieko nereikia perkabinti – viskas viename, viskas automatizuota.“

 

Šiame etape – paraiškos rekonstravimui ar kapitaliniam remontui

Šiuo paraiškų priėmimo etapu parama bus skiriama tik pareiškėjams, kurie pateiktame projekte numatė investicijas skirti gamybinių pastatų ir (arba) statinių naujai statybai arba esamiems rekonstruoti ar kapitaliniam remontui ir šioms investicijoms finansuoti prašo paramos. Taip pat bus galima investuoti į valdos infrastruktūros sutvarkymą, įsigyti įrangos, būtinos gamybinių pastatų eksploatavimui užtikrinti. Pabrėžtina, kad projektai, kuriuose nenumatyti statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai, bus laikomi netinkamais finansuoti.

Šį kartą paraiškos bus priimamos iš norinčių įvykdyti „didžiuosius“, o ne supaprastinta tvarka įgyvendinamus projektus. Su paraiška būtina pateikti verslo planą su finansinėmis prognozėmis. Paramos dydis pareiškėjo projektui negali viršyti 600 tūkst. eurų ir 2014–2020 metų laikotarpiu – 600 tūkst. eurų. Susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gautos paramos suma 2014–2020 metais pagal veiklos sritį negali viršyti 1 mln. eurų.

 

Paramos intensyvumas priklauso nuo žemės ūkio sektoriaus

Pagal priemonės veiklos sritį remiama žemės ūkio produktų gamyba ir prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas bei realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas bei iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Prioritetiniai sektoriai lieka tokie patys, kaip ir anksčiau – gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystė. Išlieka ir tie patys paramos intensyvumo dydžiai pagal sektorius, t. y. gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose finansuojama 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės, augalininkystės  – 40 proc.

Paramos intensyvumas prioritetiniuose sektoriuose padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas. Gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir augalininkystės sektoriuose paramos intensyvumą 20 proc. punktų numatyta padidinti ir jauniesiems ūkininkams (fiziniai asmenys, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai), pateikusiems paramos paraiškas penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos.

 

Paraiškos – iki metų pabaigos                

Kaip ir ankstesniais paraiškų priėmimo etapais, dėl paramos kviečiami kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir žemės ūkio valdą, ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę  žemės ūkio valdą. Reikalavimas įregistruoti savo vardu valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, superkantiems ir realizuojantiems iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba juos perdirbantiems bei realizuojantiems iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus. Pareiškėjas iki paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pateikimo turi nepertraukiamai ne trumpiau kaip 12 mėnesių vykdyti žemės ūkio veiklą ir gauti iš jos pajamų. Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis kaip 8 000 eurų. Šis reikalavimas netaikomas kooperatyvams.

Pareiškėjas per vieną kvietimą teikti paramos paraiškas gali pateikti tik vieną paramos paraišką projektui įgyvendinti pagal vieną nurodytų veiklų ir tik pagal vieną iš nurodytų specializuotų žemės ūkio sektorių.

Paraiškos pagal priemonę priimamos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose nuo lapkričio 2 iki gruodžio 30 d. Paraiškos taip pat galės būti teikiamos elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS adresu https://zumis.lt, jeigu tokia galimybė bus suteikta.

Jurgitos Ulkienės nuotr.

Už paramos lėšas įsigijęs naują techniką Petras Sveikauskas atrado naują veiklos sritį – pradėjo auginti rapsus.