Po kaimus pasivaikščiojus

Tai nebus maršruto aprašymas, o tik įspūdis apie Akmenės krašto muziejaus išleistą Leopoldo Rozgos knygą ,,Akmenės krašto kaimų biografijos“. Beveik įmanoma per dieną ar dvi ir kojos iš namų neiškeliant apeiti knygos puslapiais pagal abėcėlę sudėliotas vietoves. Skaitydama  Akmenės krašto muziejininkės Raimondos Gaubytės – Kiminės sudėliotą ir padovanotą leidinį, pajutau skirtingų vietų bendrybių: XX a. antrosios pusės vykdytos sistemingos kaimų naikinimo politikos ir prievartinės ideologijos mastą ir pasekmes. Nuo išpūstai juokingų kolūkių pavadinimų: Lenino, Keturių komunarų, Markso, Stalino, Kirovo, Spartako, ,,Aušros“, ,,Laimingo kelio“ iki ciniškai klastingų kaip Žalgiris, Simonas Daukantas ar Laisvė. Gerai tik tiek, kad neilgai trukę ir pačių seniausių, laisviausių vardų nepakeitę – tokie yra vardai upių ir upelių, dar mikrotoponimai, jei laiku užfiksuoti ir prisimenami, ar iš gyvo pateikėjo, ar iš Žemės vardyno kaip šaltinio. Taip tvinksi žemės kapiliarai: Kerbesas, Dunajus, Vigada prie Klyšių ar ir dar vienas Dunojus ar Daugupis prie Kanteikių, nuo Žarėnų Latvelių atvingiavęs Šventupis ir jo intakai Gervė, Debrestis, Dobelupis, Genupis. Vietiniai Biliūniškių žmonės moja ranka į Raudėnų ir Mickiškės miškus, kuriuose pradžią gauna Blindynė, Zubrys, Krioklys ir pats ilgiausias Avižlys. Peiliškių miško pakraščiu prateka nesustabdomasis Augutis. Nors tiesino, kirto, sausino, bet žodžiu pašaukti atsiliepia ne tik upeliai, lankos, pelkės ir maži kaimeliai, kurie knygoje paminėti kaip aprašytųjų kaimynai. Juk vien Kruopių apylinkėje apie 1982-uosius dar gyventa 37 kaimuose. Gražu, kad į susitikimus susirinkę kaimų išeiviai mini ne tik kaimynus, bet ir jų vietas, ir prie Draginių atgyja Blaklaukė, Beržėnai, Užsieniai, Latveliai, Latveliškiai, Auškalnis. Kalbasi užaugę mažų pradinių mokyklų vaikai ir vieną jų – Draginių  mokyklą Stasio Sungailos rūpesčiu paženklina akmeniu su saulute – iš daugybės išnykusių vienintelis toks paminklas mokyklai…

Visas rašinys gruodžio 3 d. numeryje

Rita RINGIENĖ

Autorės nuotraukoje senąsias kapines žyminti lentelė