Prižiūrimi tautiečiai – svetimų nėra

Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus pareigūnas Marius Šimkus oficialia informacija dalijasi vienu tikslu: kad kuo mažiau žmonių nusikalstų, nes itin retai pavyksta išvengti bausmės. Jeigu ir pavyksta išvengti kalėjimo, tai specialios pareigūnų priežiūros nuteistasis neišvengia.

Rajoną pamėgę kaimyninių užsienio šalių piliečiai tvarkai ir ramybei pavojaus nekelia. Probacijos tarnybos pareigūnas M. Šimkus sakė – priežiūroje nebuvo ir nėra  nė vieno užsieniečio, visi savi kraštiečiai. Šiai dienai probacijos tarnyba Akmenės rajone rūpinasi 127 asmenų, nuteistų už įvairius nusižengimus, priežiūra. Ar nusikaltimų ir nusikaltusiųjų  daugėja?  „Nusikaltimų – vagysčių, plėšimų, kūno sužalojimų – mažėja. Bet skaičiai, kiek  probuojame  nusikaltusiųjų, didėja.

Daugiau Roma Jonikienė rašo trečiadienio, sausio 30 d., Vienybėje.