Šeimos kortelė – nuolaidų kortelė

Naujovė, turinti palengvinti daugiavaikių, socialinę atskirtį patiriančių, neįgaliuosius prižiūrinčių šeimų gyvenimą, iššaukė daug diskusijų. Pirmas klausimas, kilęs prakalbus apie šeimos kortelę buvo, kokiomis lengvatomis bus galima pasinaudoti, ką ir kur pigiau nusipirkti. Ir išsamaus, tiesaus atsakymo nesulaukėme – girdėjome vien diskusijas, kritiką ir nepasitenkinimą dėl informacijos stokos. Vilija Žutautienė Socialinės paramos skyriaus Piniginės paramos poskyrio vyresnioji specialistė paaiškino, kokių dokumentų reikia norint gauti šeimos kortelę, ir kas turi teisę ją gauti.

Nuo  liepos 1 d. įsigaliojus Šeimos kortelės įstatymui, gausios ir neįgalų vaiką, nepaisant jo amžiaus, prižiūrinčios šeimos jau šiais metais įgis galimybę pasinaudoti Šeimos kortele, kuri garantuos specialias lengvatas, paslaugas, privilegijas ar nuolaidas prekėms bei renginiams. Tai vadinama valstybės iniciatyva, kuria siekiama stiprinti šeimas, o nuolaidas suteikia socialiai atsakingos įmonės ir įstaigos, kurios nori prisidėti prie gausių ir neįgalius vaikus prižiūrinčių šeimų gerovės.

Šeimos kortelės turėtojai įgyja galimybę naudotis vienkartinėmis ar daugkartinėmis kortelės partnerių nuolaidomis. Nuolaidų krepšelis bus kintantis. Šeimos kortelė asmens patogumui bus atsiųsta į namus. Ją turi teisę gauti:  šeima, kuri augina 3 ir daugiau vaikų, neįgalų vaiką auginanti  šeima – nepilnametį ar suaugusį neįgalų vaiką ir jis gyvena kartu su tėvais, įtėviais, globėjais.

Norint gauti Šeimos kortelę, reikia pateikti prašymą, kurį galima pildyti interneto svetainėje www.spis.lt  arba rašyti raštu (prašymo formą galima rasti svetainėje www.seimos-kortele.lt) ir siųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui paštu, adresu: A. Vivulskio g. 16, 03115 Vilnius, galima tiesiogiai atvykti  į departamentą.

Siunčiant prašymą paštu pridedami papildomi dokumentai apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose. Tris ir daugiau vaikų auginanti šeima prideda:  pilnamečio pareiškėjo asmens tapatybės dokumentą;  teismo sprendimą dėl vaiko ar vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, jei tėvai yra išsiskyrę; teismo sprendimą dėl globėjo, rūpintojo paskyrimo, jei vaikas ar vaikai globojami, rūpinami; teismo sprendimą dėl įvaikinimo, jei vaikas ar vaikai įvaikinti; ugdymo įstaigos, vykdančios pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo bei aukštojo mokslo nuolatinės studijų formos programos, pažymą, jei vaikas pilnametis, tačiau mokosi.

 

Daugiau trečiadienio,  rugsėjo 18 d., VIENYBĖJE.