Šeimos ūkis

Dviejų žodžių junginys „šeimos ūkis“ gali papasakoti ilgą trijų dešimtmečių istoriją, įtraukiančią tėvus ir tris sūnus. Adomaičių šeimos ūkis sukurtas Kruopiuose vienija tėvus – Nijolę ir Virginijų, sūnus Gedą, Albertą, Donatą. Be abejo, „įtraukti“ galėtume ir daugiau šeimos narių, juk, kai vyrai ūkininkauja, tuo domisi ir žmonos. Gera idėja kasmet išrinkti „Metų ūkį“. Jei Ūkininkų sąjungos Akmenės skyrius to nedarytų, vargiai sužinotume, kas ūkininkauja pažangiai, perspektyviai. Mat mūsų žmonės perdėtai kuklūs, kad apie save pasakotų…

Nežinia kaip šiemet bus, tačiau Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja, Ūkininkų sąjungos Akmenės rajono skyriaus pirmininkė Gražina Gauronskienė tikisi, kad lapkričiui baigiantis pavyks viešai pagerbti ir apdovanoti geriausius. Vėlų rudenį vyksta metų ūkių ir jų šeimininkų pristatymas. Pas ūkių šeimininkus apsilankoma iš anksto. Būtent tie susitikimai patys svarbiausi – pasikalbi su šeimininkais namų aplinkoje, apie vaikus, gyvenimą paklausi. Įdomu daugelis dalykų – kaip pradėjo ūkininkauti, ar dosnūs buvo metai. Kai sutinku šeimą, kurioje kartu su tėvais ūkininkauja ir vaikai, savaime išsprūstą klausimas, kaip pavyko vaikus įkalbėti likti prie žemės? Patikėsite ar ne, bet dažniausias tėvų atsakymas yra: nereikėjo įkalbinėti, leidome pasirinkti. Pasidairė po pasaulį vaikai ir sugrįžo. Kruopiuose gyvenančių ir žemę dirbančių N. ir V. Adomaičių šeimoje buvo panašiai – vaikų ūkininkauti neįkalbinėjo. Be to, ne visi sūnūs žemės ūkio mokslus baigę, pavyzdžiui, jauniausias Donatas informacinių technologijų specialistas. „Vaikai nuo mažens kartu su mumis po laukus ir namuose prie gyvulių padėdavo. Nė vieno neraginome ūkininkauti, nes tai nėra lengvas darbas,“ – sakė Nijolė Adomaitienė. Vaikų pasirinkimu tėvai džiaugiasi. Virginijus Adomaitis, paklaustas, kas ūkyje šeimininkas, kai kartu ir trys sūnūs ūkininkauja, be graužaties atsakė, kad pats norėtų kuo mažiau į ūkio reikalus kištis. Tegul jaunesni dirba…

Daugiau Romos Jonikienės rašinyje trečiadienio, spalio 28 d. VIENYBĖJE.