Skaičiais apie mūsų laikraštį


(Ko nepasakys oponentai ir „recenzentai“)

* Meile , pagarba, dėkingumu apglėbėme Vasario 16-ąją – mūsų valstybės 100-metį. Miela prisiminti, kad  „Vienybė“ išėjo vasario 15 dieną 1951-aisiais.  Tad jau 67-erius metus „Vienybė“ gyva ir gyvybinga savo skaitytojų dėka.

* „Vienybė“ – vienintelis Akmenės rajone registruotas ir visus mokesčius rajono biudžetui mokantis laikraštis. Tai didžiausią tiražą Akmenės rajone turintis laikraštis ( tiražas deklaruotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje): šeštadieniais „Vienybę“ skaito 2400, o trečiadieniais – 2100 skaitytojų. Laikraščio tiražas, paslaugų kokybė ir kaina lemia „Vienybei“ sėkmę dalyvaujant didesniuose ar mažesniuose viešinimo konkursuose. Pernai laimėjome šešetą viešinimo konkursų.

* Ypatingai džiugi informacija – sausio mėnesį „Vienybės“ laikraščio internetiniame puslapyje   publikacijas skaitė 3960 skaitytojų, puslapis buvo atverstas 39 620 kartų (rodmenis fiksuoja automatika). Dar keli šimtai asmenų „Vienybe“ domėjosi „Facebook paskyroje. Tad džiaugiamės ir didžiuojamės, kad „Vienybės“ laikraščio bičiulių ratas šiuo metu yra daugiau kaip 6300. Dėkojame Jums, mieli skaitytojai.

* „Vienybės“ laikraščio žurnalistai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, vadovaujasi „Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso“ nuostatomis, gerbia žurnalistų solidarumą. Nesiveliame į mūsų orumą žeminančių tendencingų nuomonių pliūpsnį kituose leidiniuose bei jų socialiniuose tinkluose. Taip mes liudijame savo  profesinę brandą bei garbingumą.

* Savo oponentams ir socialiniuose tinkluose anonimiškai rašantiems „recenzentams“ atversime viešąją „paslaptį“:  ne redakcija pasirenka skaitytoją, o skaitytojas pasirenka laikraštį.

*Ačiū tiems, kurie skaito „Vienybę“, kurie dalijasi nuomonėmis, savo gyvenimo fragmentais, kurie mūsų laikraščio puslapiuose sveikina artimuosius brangių švenčių proga, kurie reiškia padėkas, užuojautas, rašo pagarbų žodį Amžinybėn išėjusiems.

Esame ir būkime kartu. Tai mūsų vienybė ir stiprybė. Ar ne dėl to širsta oponentai?

„Vienybės“ kolektyvas

„Vienybė“ ir yra mūsų VIENYBĖ. Jono Vapsvos nuotr.