STT apie vėjo jėgaines Akmenės krašte

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai pristatė išvadas  apie korupcijos riziką, analizuodami 2020 metu sausio 1 d. – 2021 metų spalio 1 d. laikotarpyje atliktus kelių savivaldybių, tarp jų ir Akmenės rajono, veiksmus, vėjo energetikos vystymo sektoriuje.

Korupcijos rizikos analizei atlikti, Akmenės (o taip pat Kelmės, Plungės ir Telšių) rajono  savivaldybė teikė įvairią informaciją. Tame tarpe ir apie vykusius susitikimus su vėjo energetikos projektų vystytojais, kitais suinteresuotais asmenimis. Pristatė savivaldybių, vietos bendruomenių sudarytas bendradarbiavimo sutartis su vėjo energetikos projektų vystytojais. Nurodė savivaldybių,  vietos bendruomenių gautą bet kokios formos paramą iš vėjo energetikos projektų vystytojų. Atliekant Korupcijos rizikos analizę buvo naudojama Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Analitinės antikorupcinės žvalgybos valdybos pateikta informacija, susijusi su vėjo energetikos projektų vystytojų suteikta parama savivaldybėms, vietos bendruomenėms.

Apie korupcijos rizikos analizę – šeštadienio laikraštyje.