Su mokslų daktaru, Tarybos nariu

Kruopių pagrindinės mokyklos mokinių Tarybos aktyvas su savivaldos kuratore Algimanta Liudaite surengė susitikimą su iš Kalniškių kilusiu ekonomikos mokslų daktaru, ekonomistu ir ūkininku, po šių rinkimų Tarybos nariu gyvenančiu Akmenėje, Justinu Statkumi. Kovą  trisdešimtąjį gimtadienį švęsiantis Justinas apie jaunų žmonių siekius supranta ir žino iš patirties. Susitikimas su Justinu, žinant, jog svečias mėgsta žaisti ir daug laisvalaikio praleidžia būtent krepšinio aikštelėje, prasidėjo sporto salėje. Pajudėję, paprakaitavę visi persikėlė į anglų kalbos kabinetą, kuriame prie diskutuojančių prisijungė ir mokyklos direktorė Daiva Lunkevičienė.

Moksleiviai klausėsi Justino pasakojimo apie jo kelią į mokslo pasaulį, apie tai, kas nulėmė ekonomikos studijų pasirinkimą, kodėl po studijų Lietuvos didmiesčiuose jis grįžo į gimtinę. Mintimis apie pasirinkimus, ką studijuoti ir kur gyventi,  pasidalijo ir  mokytoja A. Liudaitė.

Svečias domėjosi, kaip savo ateitį įsivaizduoja mokiniai, kuo jie norėtų tapti pabaigė mokyklą.

Jaunimas į susitikimą su  mokslininku pakviestos siekiant sudominti tiek pačiu mokslu, tiek parodyti, jog ir mažoje mokykloje galima padėti pamatus  karjerai.

Motyvai sugrįžti gimtinėn

Justinas Statkus pasidalijo mintimis apie tai, kaip turėtume motyvuoti jaunimą likti Akmenės krašte, sugrįžti čia po studijų. Jis rašo:

„Liūdna, kad į Akmenės rajoną, gyventi ir dirbti, grįžta mažai jaunų žmonių. Tų žmonių, kuriems Akmenės kraštas yra gimtinė. Galime apsidairyti aplink ir suskaičiuoti, kiek mūsų giminaičių, draugų, vaikų ar anūkų, baigusių mokslus, grįžta gyventi į Akmenės rajoną. Tikriausiai  užteks vienos rankos pirštų. Tai ne paties  jaunimo, o mūsų rajono savivaldybės ir privataus verslo problema. Mes per mažai dėmesio skiriame studentams, kol jie dar mokosi aukštosiose ar profesinėse mokyklose. Išvykus studijuoti ryšys nutrūksta. Nekviečiame jų atlikti praktikos, nedalyvaujame aukštųjų mokyklų organizuojamose karjeros dienose, konferencijose, per mažai bendradarbiaujame su aukštosiomis mokyklomis.

Nepakanka vieną kartą  metuose skirti skatinamąsias stipendijas geriausiai besimokantiems studentams ar  įsikūrimo išmoką reikalingiems specialistams…

Visas rašinys kovo 25 d. numeryje

Ramūnas ŽIMANTAS