Su padėkomis ir metų pabaiga, ir iškilmingas atidarymas

Šiandien gali groti kapeloje, nors visada galvojai, kad vežimėlis ar sužalota ranka yra tavo riboženklis, draudžiantis tokiam norui užaugti… Atrodo pati lazda, kuri tave lydi kiekviename žingsnyje,  iš rankų iškrenta, kai užgrojus valso melodijai, tu pakyli šokti…  Jei suradai kelią į rajono socialinių paslaugų namų neįgaliųjų dienos užimtumo centrą,  negalios ribojimai  bus tik gyvenimo dygliai, kuriuos išrovęs gali sakyti: „aš pakilau“…

Oraus džiugesio popietė, tokia mintis vis man sklandė, rikiuojant emocijas  rajono Socialinių paslaugų namų neįgaliųjų dienos užimtumo centro šventinėje popietėje.

Per du veiklos mėnesius  nauji ir erdvūs namai tapo šilti ir jaukūs, tapo  traukos centru. Socialinių paslaugų centro  direktorius V. Paškevičius sakė, kad   padėkos popietė  labiausiai tinka šių namų oficialiam atidarymui, nes yra daug žmonių, kuriems norisi padėkoti. Kad lankytojai turi patogų pastatą, pirmiausiai padėkos nusipelnė projekto įgyvendintojų komanda, kuri savo atkakliu darbu pasiekė, kad centro durys būtų atidarytos laiku.  Po smagaus kapelos pasirodymo paskelbti oficialūs padėkojimai. Už surastus finansus projektui įgyvendinti simbolinis padėkos obuolys skirtas rajono merui Vitalijui Mitrofanovui. Už kilnią idėją padėkos obuolį paskyrė administracijos direktorei Aromedai Laucienei. Trečiasis padėkos obuolys skirtas rangovams už kokybiškus ir laiku atliktus statybos darbus.

Lilijos Smalakienės publikacija šeštadienio, gruodžio 28 d., „Vienybėje“.