Teisingas sprendimas su bloga pabaiga

Rugsėjo 25 – ąją sušauktas 41 rajono tarybos posėdis apsvarstė 17 klausimų ir priėmė  sprendimus. Posėdyje dalyvavo 23 rajono tarybos nariai.  Vieną iš svarstyti pateiktų klausimų dėl piniginės pašalpos skyrimo atidėjo, nes laukiama naujų teisės aktų patvirtinimo. Dėl vienų Taryboje svarstytų klausimų balsuota vienbalsiai, kitais  ginčytasi, keliais klausimais nuomonės išsiskyrė iš esmės, tad balsuojant laimėjo dauguma.

Neigiamo atspalvio turėjo rajono tarybai iš naujo svarstyti pateiktas klausimas dėl žemės mokesčio sumažinimo. Dėl sausros ir prasto derliaus nukentėję ūkininkai – rajone buvo paskelbta ekstremali situacija – dar kartą pateikė prašymą dėl žemės mokesčio sumažinimo 50 procentų. Kadangi beveik pusė tarybos narių turi žemės, jie nuo svarstymo ir balsavimo nusišalino. Dėl žemės mokesčio sumažinimo jau buvo diskutuota ankstesniame tarybos posėdyje, tuomet nugalėjo rajono tarybos nario R. Sudario argumentai, įtikinę, kad mokesčio mažinti nereikia. Tad pasiūlymas dar kartą aptarti jau išdiskutuotą temą nustebino tarybos narius R. Sudarį ir J. A. Januitienę. Klausta – nejau tokie persvarstymai taps nuolatiniais, jei tik tarybos sprendimai kam nors nepatiks. „Kreipsis prekybininkai, policininkai, kitų tarnybų ar verslo atstovai, prašydami sumažinti mokesčius ar norėdami lengvatų, ir taryba persvarstys jau priimtus sprendimus?“ – klausė R. Sudaris. Tarybos narė J. A. Januitienė priminė, kad žemės mokestis jau mažintas gegužę, kodėl apie tą patį diskutuojama dar kartą?  Klausimą pristatęs tarybos narys V. Vanagas paaiškino, kad „aną posėdį“ ne visi suprato, ko žemės savininkai prašo. Balsų dauguma nutarta mokestį sumažinti prašomu dydžiu.

Aiškėja situacija, kodėl Naujosios Akmenės muzikos mokykla negali išsikelti į jai skirtas patalpas „Saulėtekio“ progimnazijoje. Remontas nebaigtas, pinigai išeikvoti.  Meras V. Mitrofanovas susiklosčiusias nepalankias aplinkybes įvertino kaip teisingą sprendimą su bloga pabaiga.

Daugiau Roma Jonikienė šeštadienio, rugsėjo 29 d., Vienybėje.