Tradicinės vaikų šventės Ventoje

Ventos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centro direktorė Daiva Urbonė šv. Kalėdų išvakarėse centro lankytojus ir jų tėvelius pakvietė prie šventiško kalėdinio stalo. Vaišes vaikų dienos centrui dovanojo verslininkai Zofija ir Algis Paulikai, Ventoje valdantys kavinę „Prie židinio“.

Julija SEJAVIČIENĖ apie renginį pasakoja gruodžio 23 d. „Vienybėje“