Trisdešimties metų šaknys

Trisdešimties metų medis, atlaikęs audras, speigą, liūtis, būna giliai įsišaknijęs. Vaizdinys medžio primena įstaigą Naujojoje Akmenėje, puikiai žinomą, vertinamą ir paklausią – Akmenės rajono socialinių paslaugų namai. Gegužės 18 – ąją šie namai, kurie brangūs šimtui gyventojų, minės trisdešimtmetį. Statybų ir įkurtuvių istorija buvo šakota ir vingiuota. Juk viskas prasidėjo Lietuvai atgavus nepriklausomybę, o idėja brandinta dar seniau. Esminis klausimas, į kurį ieškota atsakymo buvo: kaip gyventi savimi pasirūpinti nebegalintiems žmonėms, kur ieškoti pagalbos ir ramaus gyvenimo?

Cemento gamyklos direktoriaus Leopoldo Petravičiaus Socialinių paslaugų namų darbuotojai nepamiršo ir šiandien, nors žinomo žmogaus jau kada nebėra tarp mūsų.  Jo mintis ir ilgai brandinta idėja buvo pastatyti pensioną garbaus amžiaus cementininkams, kad būtų vieta gyventi ir sulaukti pagalbos, kai jos prireiks. Leopoldas pats viešai yra sakęs, kad galvoja ir apie save – kur bėgs brandaus amžiaus dienos… Pensioną pastatė, įrengė butus, kad būtų galimybė gyventi savarankiškai. Ir 1992 metų gegužės 18 – ąją paskelbta – įstaiga veikia…

Nuo įsikūrimo pradžios, per statybas, rekonstrukcijas, įstatymų kaitą pirmoji ilgą kelią nuėjo direktorė Janina Labeikienė. Buvo labai daug nežinomų dalykų, mat ir pensionus šalyje galėjai ant pirštų suskaičiuoti. Janina vadovavo 20 metų, pagarbiai prisimenama tų, su kuriais kartu dirbo. Dešimt metų įstaigai vadovavo Valdemaras Paškevičius. Kolegos dėkoja buvusiam vadovui už taktiškumą ir pastangas ramiai dirbti. Kurį laiką direktorės pareigas laikinai ėjo specialistė Aurelija Laurinaitienė. Nuo gegužės 2 dienos direktore dirba Sigita Kupstienė. Dabar būtent toks laikas, kai vadovė susipažįsta su kolektyvu ir peržiūri dokumentus. Sigita Kupstienė dirbo rajono paramos centre vyriausia socialine darbuotoja.

Geru žodžiu paminiu tuos, kurie rašė įstaigos, anuomet vadintos pensionu, dienoraščius…

Daugiau apie jubiliejų Roma JONIKIENĖ gegužės 14 d. numeryje