Ukrainietis kovojo už Lietuvą

Pristatome 2021 metais mirusio mažeikiečio kraštotyrininko Alberto RUGINIO publikaciją apie dar vieną gal nedaugeliui žinomą lietuvių ir ukrainiečių istorijos paveldo epizodą. Publikacijos autorius  kartu su mūsų kraštiečiu Algimantu Muturu nustatė ir paskelbė reikšmingų duomenų apie lietuvių pasipriešinimą sovietinei okupacijai šiaurės Žemaitijoje.

Redakcija

Albertas RUGINIS

LLA Žemaičių apygardos Alkos rinktinės vado Kazimiero Venckaus – Adomaičio 1947 metų lapkričio 24 dienos įsakyme Nr. 22 rašoma:

,,Buvusį LLA Mažeikių rinktinės ,,Alka“ štabo viršininką ,,AMBO“, šių metų rugsėjo 18 d. nukautą   prie Židikų miestelio susišaudymo metu  su enkavedistų gauja, nuo mirties dienos išbraukti iš rinktinės sąrašų.“

Kas buvo ,,AMBO“? Nei vardo, nei pavardės, ir nežinia, kokiomis aplinkybėmis jis žuvo.

Židikų garnizono 12 kareivių grupė 1947 m. rugsėjo 18 d. Židikų – Sedos kelyje, Osteikių kaimo ribose, susitiko iš krūmų vežimu išvažiuojančius 4 partizanus. Susišaudymo metu trys vežime sėdėję vyrai pabėgo. Šalia vežimo ėjęs vyras atsišaudydamas pasitraukė į krūmus. Išgirdę šaudymus atskubėjo dar 20 Židikuose dislokuoto Vėtrovo MGB divizijos dalinio kareiviai. Apsupę krūmus, jie liepė partizanui pasiduoti.

Kaip rašoma MGB ataskaitoje, apsuptasis sakęs: ,,Kareiviai, gyvas aš nepasiduosiu, savo gyvybę  aš atiduosiu už nepriklausomą Lietuvą. Jūs kareiviai ir aš kareivis. Nenumeskite mano kūno kur nors į pelkę, palaidokite mane Židikų kapinėse. Aš ukrainietis, bet kovojau už Lietuvą. Aš dirbau Minske elektros suvirintoju ir mano gyvenimas buvo skurdus. Raudonoje armijoje karo metu buvau sužeistas į koją, bet gydytojas manęs gerai neišgydęs vėl pasiuntė į frontą. Aš nepatenkintas sovietų valdžia, todėl įstojau į partizanus. Man suimtam bus blogai, todėl aš gyvas nepasiduosiu“.

Paklaustas, kiek jų, kovotojų, esą, atsakė, jog daug, apie 60 žmonių, ir kad vežimą su arkliu paėmę iš dešimtininko…

Visas rašinys liepos 23 d.