Vasario 16 – ąją jubiliejus “viename ūkyje”

Nėra kaimo, miesto ir vienkiemio be įdomaus žmogaus. Jei tokio asmens nesurandame, yra paprastos priežastys: žmogus negeba papasakoti apie savo gyvenimą ar nėra kam išklausyti jo istorijos. Gerai, kad šalia gerų, kūrybingų žmonių, kurie vargiai kada papasakotų apie save, gyvena kiti žmonės – aktyvūs, vis pagiriantys kaimynus ir apie juos pasakojantys. Taip alkiškietės E. Narkuvienė ir I. Levinienė suvedė su  Albina STELINGIENE, iš pačių šaknų mūsų kraštiete.

Su gimimo datomis  būta painiavos. Tai dėl politinių motyvų, tai per apsirikimą dokumentuose neteisingai datos įrašomos. Albinos Stelingienės gimtadienis vasario 16- ąją, kaip ir mūsų tėvynės nepriklausomybės diena, bet dokumentuose įrašė skaičių 18, kad ramiau būtų, ėjo 1941 – ieji metai.  Taip dukrai pasakojo mama. Pati ji švenčia tikrąją gimimo dieną. Šiemet paminėjo 80 – metį,  kukliai, anūkė iškepė didelį ir skanų tortą, svečiai iš dviejų ūkių. Čia pat gyvenančios dukros pasveikino, tolimesni giminės telefono skambučiu jubiliejuje „dalyvavo“. Kadangi Albina aktyvus žmogus – kultūros namų ir klubo „Žėrutis“ kolektyvai sako nepaleisią jubiliatės iš akių. Kai tik baigsis karantinas, gal vasarą, atšvęs jubiliejų. Albina ne prieš: sako, gal net didesnę puotą reikės kelti, nes ir artimųjų pasiilgo.

Daugiau Roma Jonikienė šeštadienio, vasario 20 d. VIENYBĖJE.