„Vienybės“ sveikinimas

 

Ramučių gimnazijos

direktorei

Helenai DAUGMAUDIENEI

(gruodžio 26 d.)

 

Mano Mokytojau,

Noriu šiandien Tau

Palinkėt daug laimės,

Ir džiaugsmo,

Ir meilės,

Ir kad metai Tavęs

Niekada neaplenktų…

Tenegęsta Tau pagarba šviesi!

Te pražysta širdy kiekviena

Tavo-

Mano –

Visų mūs

Diena!

   (K. Gudonytė)

Su gražia metų puokšte! Su gražiomis šventėmis! Tegul nuo šios metų aukštumos tiesiasi kūrybos ir naujų darbų paralelės toli į ateitį.

„Vienybės“ redakcija

Julijos Sejavičienės nuotr.