Ypatingas šimtmečio laikas


Lygiai prieš šimtą metų, 1917-ųjų rugsėjo 18-22 dienomis, Vilniuje įvyko istorinė konferencija, kuri išrinko 20 žmonių į Lietuvos Tarybą, įpareigotą siekti Lietuvos valstybingumo atkūrimo.

Po šimto metų rankoje knygelė – istorinės konferencijos dalyvių sąrašas, kruopščiai parengtas iš Lietuvių literatūros ir tautosakos institute saugomos registracijos knygos..

,,Vasario 16-osios Lietuva paliko mums dar vis neįsisavintą didybę.“ – kalbėjo Vilniaus universiteto lektorius Antanas Gruodis jau kitos šventinės konferencijos dalyviams 2017 rugsėjo 20 dieną Kovo 11-osios salėje. Iš Akmenės rajono Vilniuje pranešimų klausėsi Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas Klemas Inta, Garbės kraštotyrininkas Ignas Valantis, mokytojos lituanistės Rita Masiulienė ir šių eilučių autorė. Dieną sveikinomės su į kelionę pakvietusiu rajono meru Vitalijumi Mitrofanovu, o vakare džiaugėmės jo, ir ne tik jo pergale ,,Auksiniame prote“.

Ritos RINGIENĖS rašinys rugsėjo 27 dienos „Vienybėje“

Nuotraukoje iš kairės Ignas Valantis, Rita Masiulienė, Vitalijus Mitrofanovas ir Klemas Inta.