Turininga popietė

Alkiškių neįgaliųjų klubo „Žėrutis“ nariai kartu su kultūros namų vadove Eugenija Narkuviene važiavo pasižvalgyti po Ramybės slėnį, esantį Padvarėlių kaime. Diena buvo lietinga, tačiau turinys prasmingas. Ne visi klubo nariai buvo nuvykę į rajone žinomą vietą. Nusileidę laiptais į vaizdingą slėnį, pajutome ramybę, gaubiančią šią gamtos vietą. Supratome, kodėl ši vieta pavadinta Ramybės slėniu. Mus pasitiko Padvarėlių kaimo gyventoja Elena Virkutienė. Garbaus amžiaus moteris papasakojo slėnio atsiradimo istoriją.  Pro Parvarėlius nuo Kamanų atskuba Rudupis, jo giliame ir vaizdingame slėnyje kadaise vandens malūno tvenkinys. Vėliau iš Rudupio liko tik mažutis upeliukas ir tvenkinio vieta apžėlusi krūmais. Iš malūno liko tik girnapusė. Poniai Elenai kilo mintis šį slėnį deramai sutvarkyti, pasodinti gėlių, medelių, iškirsti krūmokšnius, nupjauti žolę, kad atėjus būtų malonu. Pasikalbėjusi su Padvarėlių kaimo  gyventojais, gavo jų pritarimą. Visi kibo į darbą. bendromis jėgomis iškirto krūmokšnius iš akmenų sumūrijo laiptus, pamatus kryžiui ir Marijos koplytėlei. Pastatė pavėsinę, kurios vidury liko senoji girnapusė.

Apie keliautojus – Irenos LEVINIENĖS rašinys antradienio laikraštyje.