Viešų asmenų turtas (2)

Sugrįžtame prie Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų,  patvirtintų bei paviešintų Akmenės rajone gyvenančių ir vadovaujantį darbą dirbančių asmenų 2021 metų turto deklaracijų. Šį kartą – apie rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų, organizacijų ir institucijų vadovų deklaruotą  turtą.

Lietuvoje ir užsienyje turimą turtą deklaruoti privalo biudžetinių įstaigų vadovai bei pareigūnai, valstybės politikai ir tarnautojai, valstybės ar savivaldybių įstaigų, įskaitant aukštųjų mokyklų, bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir jų pavaduotojai, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai.

Turto deklaracijas dėl užimamų pareigų už 2021 metus pateikti turėjo apie 102,6 tūkstančio gyventojų. Naujausiais duomenimis, laiku iš jų pareigą atliko beveik 84 tūkstančiai. Apie 2 tūkstančiai gyventojų iki šiol nepateikė turto deklaracijos ir tai turėtų padaryti nedelsdami. Atrodo, kad tarp nepateikusiųjų yra ir akmeniškių – VMI bazėje „Vienybės“ laikraščiui nepavyko peržiūrėti komunalines paslaugas teikiančių, medicinos sferoje vadovaujančių vadovų 2021 metų turto deklaracijas.

Turtingiausių trejetas

Visų minimų įstaigų vadovų turtai 2021 metais sudarė 3,2 milijono eurų sumą. Devynioms įstaigoms vadovauja asmenys, kurių šeimų turtai viršija 100 tūkstančių eurų. O jų turto suma sudaro daugiau nei 2,3 milijono eurų.

Daugiausia šeimos turto – per 541 tūkstantį eurų – praėjusių metų pabaigoje deklaravo Papilės ambulatorijos vyriausiasis gydytojas Gintautas Masevičius…

Daugiau apie tai liepos 16 d. numeryje

Vienybės informacija