150 metų su Lazdynų Pelėda

Kairiškių biblioteka kartu su daugiafunkciu centru, Kairiškių muziejumi ir kaimo bendruomene gražiai ir įsimintinai paminėjo savo krašto šviesuolių – rašytojų, pasivadinusių bendru Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu – Sofijos Ivanauskaitės – Pšibiliauskienės (1867-1926) ir Marijos Ivanauskaitės – Lastauskienės (1872-1957) gimimo metines.

Renginyje dalyvavo svečiai – Tryškių parapijos klebonas Darius Povilaitis, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, direktorės pavaduotoja Dalia Taraškevičiūtė. Gražiai apie rašytojas papasakojo Marijaus ir Dianos Lopaičių šeima, besikurianti netoli Kairiškių kaimo – Pelėdiškėse.

Prie Kairiškių daugiafunkcio centro pasodintos trys liepaitės, skirtos sesėms rašytojoms bei jų motinai Karolinai, o klevas – tėvui Nikodemui Ivanauskui.

Kairiškių daugiafunkcio centro administratorės Vidos STANKIENĖS pasakojimas lapkričio 22 d. „Vienybėje“ Nuotraukoje: klubo „Margažiedis“ nariai pasodino klevą

.