Buvo  dvi priešpriešos: švietimas  ir asmens laisvė gerti

Rugpjūčio 29 dieną sukviestas Savivaldybės rajono tarybos 6 – asis posėdis, dalyvavo 22 Tarybos nariai, po priesaikos ekrane įrašyta ir dvidešimt trečiojo – naujojo nario pavardė. Atvykus Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovei, prisiekė socialdemokratė Judita PUZONIENĖ. Ji, mirus Tarybos narei R. Mačiuvienei, pagal socialdemokratų  sąrašą papildė frakcijos gretas. J. Puzonienė – Akmenės gimnazijos rusų kalbos vyr. mokytoja.

Šeštajame rajono tarybos posėdyje apsvarstyti  25  klausimai.  „Įsimaišė“ vienas dėl prekybos alkoholiu dienomis, kurios pagal kalendorių nėra šventinės, tačiau tokiomis tapo rugsėjo 1 – osios iškilmes nukėlus į rugsėjo 2 – ąją. Nors šis klausimas – drausti ar ne prekiauti alkoholiu svarstytas septynioliktu,  apie samprotavimus parašysiu pradžioje. Tarybos nariai pasiskirstė lyg ir į tris grupes: už draudimą, prieš draudimą ir „koks skirtumas“ – tegul draudžia ar leidžia, kas negeria, tam ir neaktualu. Pasisakiusieji iš opozicijos pusės teigė esantys iš esmės prieš asmens laisvės varžymą ir nuolatinius nurodymus, kada gerti, kada ne. Jų argumentas – tik patys žmonės gali apsispręsti nebevartoti alkoholio, ir juos reikia motyvuoti, o ne nurodinėti. Kad liaudis nepatenkinta, rugsėjo 2 – ąją girdėjome prekybos centre. Alkoholio skyriuje raštas apie priimtą sprendimą neprekiauti supykdė: vyrai, pasitelkę keiksmus, išsakė nuomonę…

Posėdis prasidėjo a.a. Tarybos narės R. Mačiuvienės ir mūsų krašte žinomo žmogaus, kultūros veikėjo P. Venckaus atminimo pagerbimu tylos minute. Savivaldybės meras V. Mitrofanovas pasveikino Tarybos narį papilėniškį S. Beržinį 75 – ojo gimtadienio proga, įteikta gėlių. Daugelis klausimų, suklupta tik prakalbus apie švietimo reikalus, apsvarstyta greitai, balsuota visais balsais, nediskutuota.

Daugiau šeštadienio, rugsėjo 4 d. VIENYBĖJE.