Ta pačia tema

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos vieša pozicija dėl mokinių nesurenkančių mokyklų (dažniausiai miesteliuose ir kaimuose) susišaukia su rajono tarybos 6 – ajame posėdyje išsakyta nuomone ta pačia tema. Nuomonė tokia: kokia prasmė išlaikyti ir dotuoti mokyklas, negalinčias suformuoti klasių su pakankamu mokinių skaičiumi, kai tuo tarpu miesto mokyklose klasės perpildytos mokiniais. Nėra lėšų ir mokytojų atlyginimams. Rajone  įvardijama Kruopių pagrindinė mokykla, kaip papildomai dotuojama.  Apie Akmenės gimnazijos Kivylių skyrių jau diskusijų nebėra. Ši mokykla tiesiog saugoma nuo fizinio sunykimo.

Prisiminkime pradžių pradžią – mažų, nerentabilių, daug lėšų „suvalgančių“, bet mokinių neturinčių mokyklų uždarymo vajų prieš daugiau kaip penkiolika metų, kuris ties Kruopiais ir Kivyliais baigėsi. Kiek emocijų buvo sudėta. Laikas eina ir viskas pamirštama. Dabar bėdų dėl mokinių skaičiaus turi didžiosios mokyklos. Jei sunykimui pasmerktos  rajono mokyklos būtų apšiurę, be patogumų ir be mokytojų, uždarymą vadintume pažanga. Bet mūsų mokyklos sutvarkytos, renovuotos, sutelkusios mokytojus, bet su mažai mokinių. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pozicija mūsų rajone sutampa su Taryboje esančios opozicijos nuomone, nors profsąjungoje yra  įvairiausioms partijoms prijaučiantys žmonės.

 

Daugiau Roma Jonikienė šeštadienio, rugsėjo 4 d. VIENYBĖJE.