Aštrus žodis. Mažai  lėšų  premijoms

Rajono tarybos posėdžiai vyksta rečiau, tačiau darbotvarkė „plyšta“ nuo svarstomų klausimų. Posėdžių ilgumas dažniausiai priklauso tik nuo to – bus ginčių ar nebus. Lapkričio 3 dienos Tarybos posėdis nebuvo ilgas, ir ilgėliau diskutuota tik dviem klausimais. Vienas tokių – per mažai lėšų skirta sportininkų ir jų trenerių premijoms.

Trisdešimt septintajame  rajono tarybos posėdyje prisimintas kolega, ilgametis Tarybos narys – išėjęs anapilin Jonas Isajevas. Atminimas pagerbtas tylos minute. Pradėjus darbą pasiūlyta apsvarstyti 46 klausimus, bet priimtas sprendimas vieną klausimą atidėti, kad išsamiau išdiskutuotų pasiūlymus bei galimybes. Tai klausimas apie paslaugų kainas kultūros įstaigose – ir ne tik Kultūros centre, bet ir muziejuose, bibliotekose, kur teikiamos paslaugos už mokestį. Sutarta klausimo svarstymą atidėti.  Su gimtadieniais pasveikinti keturi Tarybos nariai – G. Adomaitis, S. Bucevičius, V. Vanagas ir A. Lizdenis.

Buvo ir iškilmingų akimirkų. Joną Isajevą taryboje pakeitė socialdemokratas Marius Gricius. Naujasis tarybos narys prisiekė Vyriausiosios rinkimų apylinkės atstovui, atvykusiam iš sostinės.  Daugelis sprendimų priimta be diskusijų, balsuojant „už“. Tai kokie klausimai kaip ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo” sprendimo  pakeitimo, „Dėl Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.  Pritarta rajono greitosios medicinos pagalbos centro valdymo struktūros patvirtinimui.  Keturioms rajono įmonėms, įstaigoms sumažintas nekilnojamojo turto mokestis. Nutarimas „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo“ palankus buvo UAB „Ventos grūdai“, „Vaidva“, „Akmeresta“, Akmenės jaunimo centrui. Pritarta ir leista keisti „Akmenės energija“ šilumos kainos dedamąją  pirmiesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams. Nutarta dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei „Naujosios  Akmenės komunalininkas“ teikti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros, jos įrengimo, atnaujinimo, priežiūros ir plėtros Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje paslaugas.

Apie Tarybos posėdį – Romos Jonikienės straipsnis antradienio „Vienybėje“.