Atėjo laikas istorinei valandai

„Ateis laikas kai vėl Lietuva atstatys savo nepriklausomybę. Tada jo vardu bus pavadintos  gatvės, tiltai, Žemaitijoje bus statomi ir paminklai tam kietam, tvirtam generolui, kuris tapo mūsų laisvės gyvenime gražia legenda.“ (Ištrauka iš Petro Jurgėlos ir Pauliaus Jurkaus knygos „’Gen. Povilas Plechavičius“, išleistos 1978 m. Brukline) .

Rugpjūčio 15 dieną Palangoje, Daukanto g. 33, buvo atstatytas istorinis teisingumas: iškilmingai atidengtos atminimo lentelės broliams – Lietuvos kariuomenės generolui Povilui ir pulkininkui Aleksandrui Plechavičiams. O priešistorė tokia:  2014 metais Palangoje, ant buvusios Plechavičių žemės, atidengtas paminklas Žemaitijos kariams savanoriams, skulptorius Jonas Jagėla, bet pagal Alinos Plechavičiūtės- Veigel pulkininko Aleksandro dukros prašymą paminklas turėjo būti skirtas broliams Plechavičiams.

Ant paminklo turėjo būti užrašai su  Povilo ir Aleksandro Plechavičių pavardėmis.Toks buvo ir pirminis skulptoriaus projektas. Bet valdžia  nedrįso leisti iškalti ant atminimo lentelių brolių Plechavičių pavardžių, ir  buvo nuspręsta, kad bus tik  užrašas Žemaitijos kariams savanoriams. Biurokratiniai slenksčiai…Ir tik praėjus 9 metams, dabar generolo Povilo Plechavičiaus fondo dėka atidengtos lentelės, dedikuotos broliams Plechavičiams. Svarbus, įspūdingas renginys prasidėjo iškilmingai. Sugiedoti Lietuvos ir Plechavičių giminės  himnai. Apie Plechavičių veiklą išsamiai papasakojo LRS  narys, dimisijos generolas Arvydas Pocius. Atidengtos atminimo lentelės, kurias pašventino kapelionas Remigijus Monstvilas. Iškilmėse dalyvavo Plechavičių palikuonys, pulkininko  Aleksandro anūkas Tomas Veigel su šeima iš  Vokietijos, ir anūkė Regina Veigel generolo  ir  pulkininko sesers Elenos Plechavičiūtės – Legeckienės  dukra Regina Legeckytė-Ošlapienė su dukra Gaile iš Amerikos. Brolio Medardo anūkas Paulius Jauniškis su šeima, daug Lietuvos kariuomenės aukšto rango karininkų,  Lietuvos šaulių sąjungos vadas, Plungės meras, Palangos vicemeras, generolo  P. Plechavičiaus fondo nariai.  Įspūdingai kalbėjo LŠS  vadas pulkininkas leitenantas Linas Idzelis. Klausiausi ir galvojau, koks puikus jausmas – patriotizmas, tai tikra meilė  Tėvynei. O juk supratimas, kas yra  Tėvynė reiškia, žmogaus protėvių, tėvų šalį. Patriotizmas rodo pasididžiavimo jausmą savo šalimi saugo tautos būdą, palaiko norą saugoti tautines vertybes. Miela buvo klausytis Plechavičių palikuonės R. Legickytės-Ošlapienės,  92 metų amžiaus sulaukusios ponios  kalbos. Ji  gyvena Amerikoje jau 80 metų. O kalba  gražia, taisyklinga lietuvių  kalba, išsaugojusi  tautiškumą.

Daugiau skaitykite – antradienio laikraštyje.