Baltų istorijos puslapių pildymas

Praėjusį penktadienį (gegužės 17 – ąją) Papilės Simono Daukanto gimnazijoje, kartu su Kašto pažinimo tyrimų centru, surengta konferencija, skirta Kengyro sukilimo 70 – mečiui. Papilė tam pasirinkta neatsitiktinai, nes vienas sukilimo vadų – Juozas Kondratas  yra kilimo iš Kinkių kaimo.

Atvykusius į konferenciją pasitiko jaunieji rajono šauliai, kurie palydi į seniausią, kaip vėliau pasakojo gimnazijos direktorė Andžela Raustienė, gimnazijos pastato dalį, pastatytą 1934 metais. Auditorijos pasieniuose – stendai apie Kengyro sukilimą (Kazachstanas) dalyvius, faktus. Viduryje – auditorija, kurioje įsteigtas gimnazijos muziejus, čia – krašto istorijos puoselėtojai – politikai, mokytojai, aktyvistai.

Konferencijos pradžia – patriotiškumo patvirtinimas: Tautiška giesme ir tylos minutė žuvusiems už Lietuvos laisvę, ukrainietiškas Kengyro sukilimo himnas, lietuviškų kanklių melodija, skambinta Kamilės Kristinaitės. Po to daugiau nei penkios minutės geltonai juodo filmo įrašo, kuriame – tankai griauna lagerio sienas ir traiško nuteistuosius.

Vienas aktyviausių Kengyro sukilimo tyrinėtojų architektūros profesorius Algis Vyšniūnas papasakojo, kad tai ne dokumentinis, bet realų įvykį Kazachstano Kengyro lageryje, priklausiusiame GULAGO sistemai, atspindintis siužetas, tyčia įdėtas į 1991 metais sukurtą režisieriaus Genadijaus Zemelio filmą „Žmogėdra“. Filmas, kuris yra prieinamas internete, uždraustas rusijoje, buvo filmuotas Balchašo lageryje, kuris savo išdėstymu panašus į Kengyrą.

Apie Kengyrui skirtą konferenciją – antradienio laikraštyje.