Birželio 14 – oji po bažnyčios skliautu

Paminime kiekvieną birželio 14 – ąją – Gedulo ir vilties dieną, kai valstybinę vėliavą perjuosiame juodu kaspinu. Įvairiai vadiname šią dieną – ir masine tautos naikinimo diena, ir kančios diena, ir aukos laisvei diena. Ir kaskart tremtį išgyvenę žmonės mums liudija apie tai. Kartu su tremtiniais ir politiniais kaliniais minėjau dešimtis atminimo vertų dienų, ir gailesčio kupina širdimi stebėjau, kaip vis mažiau tremtį ir lagerius išgyvenusių žmonių ateina uždegti atminties žvakutės… Jie  išėjo amžinybėn arba sveikata nebeleidžia pasimatyti su likimo broliais ir sesėmis…

Birželio 14 – oji rajono centre minėta įvairiai: buvo eisenų, susiėjimų Kultūros rūmuose,  koncertų, o keli paskutiniųjų metų paminėjimai vyksta bažnyčioje. Ši Gedulo ir vilties diena taip pat prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo kunigas O. Jurevičius, ir tęsėsi literatūros ir muzikos popietėje „Atminties tekstai“. Giedojo jungtinis choras. Kunigas O. Jurevičius, kreipdamasis į parapijiečius sakė, kad sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis žmonės sugrįžta į tikėjimą, tarytum iš naujo atrastų Dievą. Malda ir gelbėjo, ir saugojo, ir padėjo ištverti. Dešimtmečiai bėga, o kasdienis savęs ir stiprybės savyje ieškojimas neblėsta, dvasinių jėgų ieškoma tikėjime.

Daugiau Roma Jonikienė trečiadienio, birželio 17 d., VIENYBĖJE.