Dabikinės dvare – Pelenės istorija

Buvo visi pasakos herojai ir pamotė, ir bjaurios jos dukros, ir Pelenė, ir fėja, ir princas, ieškojęs, kas pametė blizgantį batelį… Buvo ir puošnūs puotos dalyviai su tam tinkančiais šokiais. Taip smagiai prasidėjo Dabikinės bendruomenės šventė, skirta 15 metų sukakčiai. O svečių buvo daug, vis reikėjo naujų suolų atnešti.

Puošnią renginio pradžią paruošė bendruomenės nariai, nebuvo samdytų artistų ir šokėjų. Buvo tik draugai ir bičiuliai su dovanomis ir linkėjimais. Dainų dovanojo duetas ir trio iš Užvenčio kultūros namų, o vaikų šokių atvežė šokių kolektyvas „Sparnai” iš Šiaulių, o jų vadovė Arnolda Kapačinskienė dar ir padainavo.  Pramogų padovanojo bičiuliai iš žirgyno „Delta“. Siurprizai laukė projekto „Prisijungusi Lietuva” palapinėje. Tai draugai iš bendrų projektų, veiklų ir kitų renginių, kur Dabikinės bendruomenė aktyviai dalyvauja.

Bendruomenės pirmininkė Inga Aleksandravičienė, pristatydama bendruomenę, įvardino įgyvendintus projektus, prisiminė istoriją ir žmones, subūrusius ir uždegusius bendrystei gyventojus. „Atsidavimo, rūpesčio ir geranoriškumo pagrindais kuriamas bendruomenės gyvenimas, – sakė bendruomenės pirmininkė. – O sėkmingai todėl, kad ne po vieną, todėl, kad visi už vieną“.  Bendruomenės pirmininkė prisiminė Valentiną Trušinskienę, 2002 metais pradėjusią burti kaimą. Labai  daug šiltų žodžių, gražių atsiliepimų sulaukė Stefanija Šimienė, ilgus metus vadovavusi bendruomenei, įkvėpusi įsimintiniems renginiams, tokiems kaip „Kaštonų žydėjimo šventė“.   Stefanijos vadovaujami kaimo gyventojai būrėsi, šventė kartu, liūdėjo kartu, kūrė naujas gyvenimo šalia tradicijas.  Padėkota ir Stefanijos vyrui Benui.

Sveikinimų, gėlių ir dovanų buvo daug.

Daugiau Lilija Smalakienė trečiadienio, rugpjūčio 24 d.,  „VIENYBĖJE“