Dvidešimt penkis kartus „už”

Keturioliktasis rajono tarybos posėdis, vykęs gegužės 25 dieną, kuriame dalyvavo 23 tarybos nariai, spaudos požiūriu neįdomus, nes beveik nebuvo diskusijų. Be abejo, tai nesumenkina sprendimų vertės, juk teisingai priimti nutarimai veda mūsų gyvenimą į gerąją pusę. Pradėdamas posėdį meras pasakė, kad tikėtina – šis yra paskutinis nuotoliniu būdu, jei dar ko  nors nenutiks.

Tradicija pasveikinti Tarybos narius su gimimo diena tęsiama. Pajuokauta, kad sveikinant nuotoliniu būdu sutaupoma gėlėms. Sveikinimai J. A. Januitienei, J. Dunauskaitei ir J. Isajevui. Didžioji dalis svarstytų klausimų buvo praktiniai, neaudrino partinių interesų, tad aptarti greitai, pristatant esmę keliais sakiniais. Be to, smulkiau diskutuota komitetuose, kur Tarybos nariai turi galimybes išsiaiškinti smulkmenas. Patvirtinta tvarka dėl atminimo ženklų įrengimo. Būna – reikia pastatui, vietai  suteikti pavadinimą, ir tokių progų vis pasitaiko, kaip, pavyzdžiui,  ruošiamasi įamžinti keliautojo, fotografo P. Normanto atminimą. Keli klausimai siejosi su švietimo įstaigomis, tai klasių komplektų, mokinių skaičiaus nustatymas, didžiausias pareigybių skaičiaus nustatymas. Pavyzdžiu pateikta naujoji meno mokykla, kurioje būtų 2,5 etato mažiau, tačiau ne pedagogų, o aptarnaujančio personalo sąskaita. Pakeistas sprendimas dėl fiksuoto mokesčio nustatymo švietimo įstaigose ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse. Pavyzdžiui, kuomet reikėtų  arba nereikėtų mokėti už vaiko lavinimą. Atsirado ir naujų niuansų – karantinas, įstaiga nedirba, tad ir mokesčio nėra. Numatyti ir kiti atvejai – vasaros atostogos, vaiko liga.  Pasikeitė Savivaldybės tarybos sudaryta Sporto taryba – išėjo V. Silvaško, naujas narys – S. Momkauskas.

Daugiau trečiadienio, gegužės 27 d., VIENYBĖJE