Dvidešimtasis chorų festivalis „Aleliuja“

Idėją sukviesti chorus bažnyčion, kad daina, giesmė – kaip malda, nuvilnytų aukštais skliautais, kilo Naujojoje Akmenėje dirbusiai chorvedei Julei Draudikienei. Sumanymas pasiteisino, nors žmonės neiškart priėmė naujovę. Dabar po šv. Mišių parapijiečiai pasilieka koncertuose.

Kristus prisikėlė ir per Krikštą mes prisikėlėme su juo. Gražiai ši šventė jau dvidešimtą kartą pažymima Naujosios Akmenės Šv. Dvasios atsiuntimo bažnyčioje surengiant respublikinį chorų festivalį ,,Aleliuja“. Renginio vedėja Daiva Kvaukienė pristatė kolektyvus išsamiai papasakodama apie jų kūrybinę veiklą. Pagrindinis šio renginio palaikytojas, organizatorius ir dalyvis –  Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro choras ,,Cementininkas“ ir jo vadovė Žydrūnė Kazlauskaitė.  Po dvejų pandeminės tylos metų vėl gera klausyti sakralinių giesmių, sklindančių iš dešimčių dainininkų krūtinių. Festivalyje dalyvavo Pakruojo rajono kultūros centro Rozalimo kultūros namų moterų choras ,,Gaudulė“, vadovė Jūratė Skorupskienė, Šiaulių rajono savivaldybės Kuršėnų kultūros centro mišrus choras ,,Ventus“, vadovė Hana Mockienė, Šiaulių kultūros centro kamerinis choras ,,Vasara“, vadovas Kornelijus Luotė  ir, žinoma, mūsų rajono choras ,,Cementininkas“.

Velykų šventėse iškilmingą, pakilią nuotaiką padeda kurti dūdų orkestrai.

Visas rašinys balandžio mėn. 30 d. numeryje

Elena GUBOVIENĖ