Ilgų ataskaitų posėdis

Balandžio 25 dieną posėdžiauta trisdešimt ketvirtajame rajono tarybos posėdyje. Jis pradėtas ilgametės Tarybos narės, išėjusios amžinybėn, Zofijos Paulikienės atminimo pagerbimu. Posėdis išskirtinis – prisiekė, dalyvaujant Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovui, nauja rajono tarybos narė, socialdemokratė Irina Žilienė. Tad sprendimai buvo priimami visais 25 Tarybos narių balsais.

Svarstyti 35 klausimai, daugelis jų konkretūs ir diskusijų neiššaukė. Ilgos buvo ataskaitos, kurias pristatė Savivaldybės administracijos direktorė, rajono meras. Ataskaitą pateikė ir kontrolės ir audito tarnybos vadovė.  Nutraukta bendradarbiavimo sutartis su Rečicos rajonu Baltarusijoje. Yra ir gera žinia –  pritarta miestų partnerystės sutarčiai su Vokietijos Federacinės Respublikos Bocholto miestu.   Oficiali draugystė prasidėjo 2000 metais, o visko  pradžia 1994 metai, kai kraštietis  S. Čirpus ir Raudonasis kryžius ėmėsi mūsų krašto globos – vežė labdarą.  Gegužės pradžioje rajono atstovai lankysis Bocholte ir pasirašys  sutartį.

Apie Tarybos posėdį – Romos JONIKIENĖS straipsnis trečiadienio laikraštyje.