Ekonomikos mokslų daktaras iš Kalniškių

 

 Kuomet žmonės įsitraukę į šventinių rūpesčių sūkurį, Kalniškiuose su tėvais ir seserimi ūkininkaujantis ir ekonomistu Smiltinėje dirbantis Justinas STATKUS (29 metų vyras) gyveno kitokiais reikalais – gruodžio 16 dieną jis apgynė ekonomikos mokslų daktaro disertaciją.

Pokalbis su ką tik  mokslų daktaro laipsnį įgijusiu Justinu apie disertaciją, mokslą ir norą būti  politiku rajone.

Pirmiausia, nuoširdžiausi sveikinimai. Ne kiekvieną dieną žmogui, ne tik kilusiam, bet ir  gyvenančiam Akmenės rajone, suteikiamas daktaro laipsnis.

Ačiū už sveikinimus. Kadangi, esu Akmenės krašto patriotas,  tai puikus įrodymas tiek man, tiek aplinkiniams, kad žmogus, gyvenantis kaime, turi visas galimybes į aukštąjį mokslą ir gali būti išsilavinęs. Reikia tik noro ir užsispyrimo. Todėl nesvarbu iš kur, svarbu kas tu.

Prieš dešimt metų baigei Papilės gimnaziją. Ar tuomet buvo svajonė apsiginti mokslų daktaro laipsnį – juk studijų  kryptis  vedė į tai?

Baigęs Papilės Simono Daukanto gimnaziją tikrai nesvajojau, kad kažkada tapsiu ekonomikos mokslų daktaru. Viskas įvyko palaipsniui. Tačiau jau mokydamasis mokykloje žinojau, kad studijuosiu ekonomiką, kadangi mėgstamiausia pamoka buvo matematika. Mokykloje buvau pavyzdingas mokinys, todėl gerai išlaikius egzaminus, nebuvo sudėtinga įstoti į Kauno technologijos universitetą.

Pagyvenęs 4 metus Kaune, supratau, kad noriu grįžti į gimtinę. Todėl magistro studijas tęsiau Šiaulių universitete, kadangi šis universitetas yra arčiausiai namų. Magistro studijos sekėsi puikiai, todėl jas baigiau su pagyrimu ir po 2 metų studijų gavau pasiūlymą tęsti studijas doktorantūroje Vilniaus universitete. Po 10 metų nelengvo mokslų kelio esu čia, kur ir norėjau būti, nors ir nesvajojau apie tai.

Daktaro disertacijos tema „Funkcinio pajamų pasiskirstymo poveikio bendrajai paklausai vertinimas Baltijos šalyse“. Apie ką tyrimas, atliktas 2018 – 2022 metais?

Tai tyrimas apie nacionalinių pajamų pasiskirstymą tarp darbuotojų ir kapitalo savininkų (verslininkų).

Toks pajamų pasiskirstymas daro poveikį šalies ekonomikos augimui. Analizuojamos trys Baltijos šalys: Lietuva, Latvija, Estija…

Visas rašinys gruodžio 30 d.

Ramūnas ŽIMANTAS

Viltingų ateinančių