Estijos švietimo rūdys dažais netepliojamos

Lapkričio 2-3 dienomis autobusas į Estiją išvežė per 40 rajono pedagogų, švietimo įstaigų specialistų. Idėją apie išvyką į švietimo sistemoje didelių pasiekimų turinčią Baltijos valstybę „pametėjo“ Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas V. Juozapavičius. „Būtų puiku, jei mokytojų metodinių būrelių vadovai, kuo daugiau pedagogų dalykininkų, ikimokyklinių įstaigų specialistų apsilankytų Estijos mokyklose, kad pamatytų ir išgirstų, ko įmanoma pasiekti, kad pasauliniu lygiu pelnytum pripažinimą švietime,“- tuomet apie planuojamą kelionę kalbėjo V. Juozapavičius. Susitikimas pavadintas „Akmenės rajono mokytojų edukacinė – pažintinė išvyka į Estijos miestus.“ Mūsiškius priėmė netoli Talino esančio Mardu miesto gimnazija ir Tartu miesto gimnazija.

Roma JONIKIENĖ su išvykos dalyviais kalbasi lapkričio 18 dienos „Vienybėje“..