Gerumo poezija

Kraštietė iš pačių šaknų, Naujojoje Akmenėje gyvenanti Juzefa JANUŠIENĖ birželio 27 – ąją paminėjo gražų 85 – ąjį gimtadienį. Kiek pamename, o „Vienybės“ laikraščio kolektyve pasikeitė ne viena dešimtis kolegų, Juzefa kūrė eiles, o mes jas spausdinome. Apie jos pašaukimą eiliuoti esame juokavę, kad puikiausiai įsivaizduojame Juzefą pasisotinusią duonos rieke ir  puodeliu vandens, tačiau niekaip neįsivaizduojame be naujai sukurto eilėraščio. Kolegė J. Sejavičienė prieš kelis dešimtmečius, po pažinties su J. Janušiene rašė – dirbdama buhaltere, skaičiais primargintų ataskaitų paraštėse rasdavai eilėraščių posmų. Pagauna įkvėpimas, mintyse nugula žodis, o kur jį tą akimirką užrašysi? Šalia skaičių apie prikultus grūdus…

Gimė Juzefa 1937 m. birželio 26 d. Akmenės rajone. Baigė Sablauskių septynmetę mokyklą, mokėsi ir baigė Klaipėdos žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumą. Mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje, yra bibliotekininkė. Ji kūrybą visur ir visada pristatė, kaip aukščiausią siekį: „Visą laiką rašiau – nuo keturiolikos metų. Užaugau daugiavaikėje šeimoje. Dešimt mūsų buvo. Tėvelis gražiai dainavo, eiliavo, šį meną ir man perdavė. Iš mamytės gavau tikėjimą, tvirtybės… Ji visada savo vaikus peržegnodavo, kai iš namų išeidavome. Tas jos tikėjimas į Dievą, neįkainuojama vertybė. Ji mums visiems padėjo savimi išlikti, nors mūsų valtis visą laiką daužė baisios audros“. Didelė Juzefos kūrybos dalis persipynusi su tikėjimu, eilės kaip malda už taiką, už žmogaus gerumą, be kurio visų mūsų gyvenimai būtų niūrūs ir be vilties.

Užsuka Juzefa į redakciją bananų keke nešina, šokolado plytele. Barame ją, kad išlaidauja, juk mes dirbame, visko užtenka. „Na, kaip aš į svečius, pas savo vaikus be vaišių,“ – teisinasi mūsų mieloji draugė. Jos kūrybos įvertinimas, ypač, kai žodis spausdintame pavidale išvysta dienos šviesą, mums malonus lygiai taip pat, kaip mielajai Juzefai. Juzefa Janušienė apdovanota rajone įsteigta iškiliausia švie­saus at­mi­ni­mo poe­tės, re­ži­sie­rės Sta­sės Niū­nia­vai­tės li­te­ra­tū­ri­ne pre­mi­ja. Išleistos kelios poezijos knygos.

Gerumo poezija… taip vadiname Juzefos kūrybą, kuri atliepia pasaulį ir žmones.

„Vienybės“ laikraščio kolektyvas