Įprasti dalykai keičiasi

Kad gyvename nuolatinėje kaitoje, puikiai supranta rajono aklieji ir silpnaregiai, susibūrė į sąjungą. Koronavirusas šiems žmonėms kur kas labiau nei sveikiesiems apribojo ryšį su pasauliu. Spalio 15 – ąją minėta Baltosios lazdelės diena, kuomet bent jau pasikalbame su sąjungos atsakingais specialistais, kurie ir patys yra organizacijos nariai. Dažną kartą užgimsta mintis – būtent regėjimo negalią turintiems žmonėms labai reikalinga socialinė pagalba, draugystė pokalbiais. Nematantis žmogus yra praradęs pasaulio vaizdą. Bet norint profesionaliai ištiesti pagalbos ranką neregiui, to reikia mokytis.

Su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Akmenės rajono filialo pirmininke Janina Paulauskiene kalbėjomės telefonu. Vis tas virusas trukdo, nesinori prašytis į svečius. Baltosios lazdelės dienai masinio renginio, į kurį būtų sukviesta dauguma narių (kurie norėtų ir galėtų atvykti), neorganizuota. Priežastys tos pačios, kaip visame pasaulyje – kuo mažiau susitikimų ir susibūrimų. Ataskaitinis filialo susirinkimas įvyko rugsėjo 25 dieną, kol dar nebuvo uždrausta burtis. Nedalyvavusiems nariams  pirmininkė paskambino telefonu ir papasakojo, atsakė į paklausimus.     Aklieji ir silpnaregiai daugiau prasmės mato susitikimuose su vaikais, jaunimu, ir akivaizdžiu demonstravimu, kaip gyvena neregiai, kokios kliūtys ir nepatogumai jų laukia išėjus iš namų. Kaip aklieji skaito, kaip plikosi arbatą, kaip žino, kokiu telefono numeriu paskambinti? Į šiuos ir dešimtis kitų klausimų Janina Paulauskienė pateikia atsakymus susitikimuose. „Po susitikimų ir parodytų pamokų, kaip gyvena neregiai, keičiasi nuomonės ir nuostatos. Vaikai, jaunimas – su jais susitinkame dažniausiai – kur kas geriau žino, kaip elgtis su akluoju, kaip padėti. Daugelis neregių savyje turi didelių kompleksų ir nepaprašo pagalbos. Taip dažnai nutinka ne kartą  susidūrus su problemos nesuprantančiais žmonėmis. Nebenorima į save atkreipti dėmesio. Kai pasakojame, rodome priemones – auklėjame jaunąją kartą,“ – sakė J. Paulauskienė.

Daugiau Roma Jonikienė šeštadienio, spalio 17 d. VIENYBĖJE.

Spaudinių paroda Ventos bibliotekoje, skirta Baltosios lazdelės dienai.